Porównywanie edytowanego Narzędzie Smart Controlgo z jego zachowanymi ustawieniami

Podczas pracy z narzędziami Smart Control można porównywać edytowane zachowane ustawienia, aby usłyszeć, jak wpływają na brzmienie. Funkcja Porównaj porównuje jedynie zmiany ustawień, które mają swoje odwzorowanie w narzędziach ekranowych.

Porównywanie zmian w zachowanych ustawienia narzędzi Smart Control

  • Kliknij w przycisk Porównaj na pasku menu narzędzi Smart Control.

    Aby powrócić do edytowanej wersji, kliknij ponownie w przycisk Porównaj.