Korzystanie z panelu transformacji

GarageBand zawiera zestaw łat wykorzystujących nowy, zaawansowany silnik syntezatora. Po wybraniu łaty w panelu Smart Controls wyświetlany jest panel transformacji. Możesz korygować dźwięk łaty, przeciągając prostokątną ramkę na panelu.

Każda z ośmiu sekcji (migawek) panelu transformacji reprezentuje kompletną grupę ustawień określających dźwięk łaty. Gdy ramka obejmuje jedną migawkę, słychać dźwięk tej migawki. Gdy ramka obejmuje części wielu migawek, dźwięk tych migawek jest transformowany na nowy. Wielkość części danej migawki objętej ramką określa udział tej migawki w tworzeniu nowego dźwięku.

Sterowanie dźwiękiem łaty przy użyciu panelu transformacji

  • Aby grać przy użyciu jednej migawki: przeciągnij ramkę na migawkę.

  • Aby transformować dźwięk przy użyciu wielu migawek: przeciągnij ramkę tak, aby obejmowała części tych migawek.

Łaty wykorzystujące panel transformacji to Deep Synth Bass, Classic Techno Lead i Celestial Voices.