Wyświetlanie oraz dodawanie efektów

Pedalboard oferuje dziesiątki efektów podłogowych w przeglądarce efektów po prawej stronie okna. Efekty zgrupowane są w następujących kategoriach:

 • Efekty zniekształcające (distortion): Zawierają efekt overdrive oraz fuzz. Dodają „brud” do brzmienia i mogą pogłaśniać sygnał.

 • Pedały tonacji (pitch): Zawierają efekt octave oraz wham. Podwajają lub przesuwają wysokość dźwięku.

 • Efekty modulacyjne: Zawierają efekt chorus, flanger oraz phaser. Tworzą wrażenie wirującego dźwięku poprzez przesunięcie, opóźnienie lub modulowanie kopii sygnału oraz nałożenie na sygnał oryginalny.

 • Efekt opóźnienia: Określany także jako „echo”. Odtwarzają nałożoną kopię sygnału w celu utworzenia wrażenia przestrzeni lub otoczenia.

 • Efekty filtrujące: Zawierają efekt EQ oraz wah. Nadają nową barwę dźwiękom przez podkreślenie niektórych częstotliwości.

 • Efekty dynamiczne: Zawierają kompresory oraz bramki szumów. Pozwalają kontrolować głośność muzyki w czasie.

 • Efekty narzędzia: Zawierają mikser oraz spliter. Nie wpływają bezpośrednio na brzmienie lecz zapewniają dodatkowe opcje przekierowywania sygnałów.

Ilustracja. Przeglądarka efektów

Ukrywanie lub wyświetlanie przeglądarki efektów

 • Kliknij w trójkąt rozwijania w prawym dolnym rogu obszaru efektów.

Wyświetlanie specyficznych grup efektów

 • W menu View wybierz kategorię efektów.

  W przeglądarce efektów widoczne są tylko efekty należące do wybranej kategorii.

  Aby wyświetlić wszystkie efekty, w menu View należy wybrać Show All.

Dodawanie efektu do obszaru efektów

Wykonaj jedną z następujących rzeczy:

 • Przeciągnij efekt z przeglądarki efektów do obszaru efektów. Można dodać efekt obok lub pomiędzy dwa istniejące.

 • Gdy żaden efekt nie jest zaznaczony w obszarze efektów, kliknij dwukrotnie w efekt w przeglądarce, aby go dodać po prawej stronie istniejących efektów w obszarze efektów.

  Uwaga: Efekty usług dodaje się w inny sposób. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zobacz Kontrolowanie połączeń efektów.