Czym są pętle Apple Loops?

Pętle Apple Loops to gotowe frazy muzyczne lub solówki gitarowe w przeglądarce pętli, za pomocą których można w łatwy sposób dodawać do projektu dźwięki perkusyjne, partie rytmiczne i inne dźwięki. Pętle zawierają muzyczne motywy, które można wielokrotnie powtarzać, oraz przedłużać w celu wypełnienia dowolnego przedziału czasowego.

Gdy do projektu dodawana jest pętla Apple Loop, tworzony jest dla niej region. Podczas odtwarzania projektu, taki region jest odtwarzany zgodnie z tempem oraz tonacją projektu. Można w ten sposób korzystać z wielu pętli naraz, nawet jeśli zostały nagrane w różnych tempach oraz w różnych tonacjach.

Ilustracja. Przeglądarka pętli.

Są dwa rodzaje pętli Apple Loops:

  • Pętle audio (niebieskie) są nagraniami audio. Można je dodawać do ścieżek audio i edytować tak, jak inne regiony audio w obszarze ścieżek oraz edytorze audio.

  • Pętle instrumentów programowych (zielone) można edytować tak, jak regiony MIDI. Mogą być także przeglądane w edytorze pianoli oraz edytorze partytury. Można zmieniać brzmienie instrumentów użytych w pętli. Pętle instrumentów programowych można dodawać na ścieżkach instrumentów programowych. Można je także przekształcać na pętle audio, dodając je do ścieżek audio.

W przeglądarce pętli można wyszukiwać pętle według instrumentu, gatunku oraz nastroju, można odtwarzać pętle, oraz dodawać je do projektu. Można także tworzyć wybór ulubionych pętli, tworzyć własne pętle, oraz dostosowywać przeglądarkę pętli.