Udostępnianie utworu przez AirDrop

AirDrop pozwala szybko wysyłać utwory do osób z otoczenia przez sieć bezprzewodową.

Udostępnianie utworu na innym Macu, znajdującym się w pobliżu

 1. Aby wyświetlić Maki znajdujące się w pobliżu, włącz sieć Wi-Fi i kliknij w ikonę AirDrop na pasku bocznym w oknie Findera. Odbiorcy również muszą na swoich Makach włączyć sieć Wi-Fi i kliknąć w ikonę AirDrop.

  W oknie AirDrop wyświetlone zostaną obrazki użytkowników i nazwy komputerów znajdujących się w pobliżu.

 2. W programie GarageBand wybierz polecenie menu Udostępnij > AirDrop.

 3. W oknie dialogowym AirDrop wykonaj następujące czynności:

  Ilustracja. Okno dialogowe AirDrop.
  • Jeśli chcesz udostępnić projekt, który odbiorcy będą mogli otwierać i edytować w programie GarageBand na innym Macu, wybierz Projekt.

   Wszystkie ustawienia audio są niedostępne.

  • Jeśli chcesz udostępnić scalone pliki audio, które odbiorcy mogą otwierać i odtwarzać w iTunes lub w dowolnym programie obsługującym format .m4a, wybierz Utwór.

   Możesz edytować następujące ustawienia:

   • Wpisz nową nazwę w polu Tytuł.

   • Wybierz format audio w menu podręcznym Jakość.

   • Wybierz, czy wygenerować cały projekt, czy tylko jego część bazującą na obszarze powtórzenia lub długości zaznaczonych regionów.

 4. Kliknij w Udostępnij.

 5. Wybierz odbiorcę na wyświetlonej stronie udostępniania.

 6. Kliknij w Wyślij.

  Gdy odbiorca zaakceptuje przesyłanie pliku, projekt lub utwór zostanie przesłany do jego katalogu Pobrane rzeczy.