Omówienie aranżacji

Obszar ścieżek znajdujący się w środkowej części okna GarageBand to miejsce, gdzie tworzy się projekt poprzez aranżację regionów. Jest wizualną reprezentacją czasu przesuwającego się od lewej strony do prawej. Tworzenie projektu polega na aranżowaniu pętli oraz nagrań w rzędach zwanych ścieżkami, które przebiegają od początku do końca obszaru ścieżek.

Linijka u góry obszaru ścieżek pokazuje jednostki czasu w formacie muzycznym (taktach i miarach) lub formacie czasu standardowego (minutach i sekundach). Aby precyzyjnie wyrównywać regiony względem taktów, uderzeń lub innych podziałek (czas) możesz rozmieszczać je za pomocą linijki, przyciągać regiony oraz inne elementy do siatki, a także używać linii pomocniczych wyrównania pozwalających wyrównywać je względem innych elementów w obszarze ścieżek.

Ilustracja. Obszar ścieżek ze ścieżkami, regionami, głowicą odtwarzania oraz linijką.

Głowica odtwarzania rozciąga się od góry do dołu obszaru ścieżek i porusza się w trakcie odtwarzania, pokazując aktualnie odtwarzany punkt projektu. U góry głowicy odtwarzania znajduje się trójkąt, który można przeciągać, aby przesunąć głowicę do innej części projektu.

Aby obejrzeć inną część projektu, można przewijać okno, bądź powiększać w celu precyzyjnej edycji lub zmniejszać, aby widzieć jednocześnie większą część projektu.

Do projektu można także dodawać znaczniki aranżacji i używać ich do organizowania projektu w sekcje. Aby dowiedzieć się na temat znaczników aranżacji, zobacz Dodawanie znaczników aranżacji oraz Edycja znaczników aranżacji.