Tworzenie regionów w obszarze ścieżek

Oprócz nagrywania regionów lub przeciągania pętli Apple Loops oraz innych plików multimedialnych, można tworzyć regiony w obszarze ścieżek. Można:

  • tworzyć puste regiony MIDI na ścieżce instrumentu programowego;

  • tworzyć regiony zawierające pliki audio na ścieżce audio;

  • tworzyć regiony z tymi samymi ustawieniami Drummer na ścieżce typu Drummer.

Tworzenie regionu w obszarze ścieżek

  1. Kliknij z naciśniętym klawiszem Command na ścieżce audio lub ścieżce instrumentu programowego w miejscu, w którym ma się zaczynać region.

  2. Dla tworzonych regionów audio wybierz plik audio w menu Otwórz.