Włączanie gotowości do nagrywania na ścieżkach

Można użyć przycisku Włącz nagrywanie, aby przygotować ścieżkę do nagrywania.

Uwaga: Na przycisku włączania gotowości do nagrywania znajduje się kółko, które świeci na czerwono, gdy ścieżka jest przygotowana do nagrywania.

Włączanie gotowości do nagrywania na ścieżce

  • W nagłówku ścieżki kliknij w przycisk włączania gotowości do nagrywania.

    Kliknij w przycisk włączania gotowości do nagrywania ponownie, aby wyłączyć gotowość ścieżki do nagrywania.

    Ilustracja. Nagłówek ścieżki z przyciskiem Gotowość nagrywania.

Można włączyć gotowość do nagrywania na wielu ścieżkach.