Tworzenie ścieżek

Ścieżki dodawane są do projektu w celu przechowywania nagrań, pętli oraz innych materiałów. Gdy dodajesz ścieżkę, możesz wybrać jej rodzaj, format oraz źródło wejścia (dla ścieżek audio), oraz wyjście. Opcje widoczne w oknie dialogowym nowej ścieżki różnią się i zależą od rodzaju tworzonej ścieżki.

Nowe ścieżki pojawiają się w obszarze ścieżek.

Tworzenie nowej ścieżki

 1. Wykonaj jedną z następujących rzeczy:

  • Wybierz polecenie menu Ścieżka > Nowa ścieżka (lub naciśnij klawisze Option-Command-N).

  • Kliknij w przycisk dodawania ścieżki Przycisk dodawania ścieżki powyżej nagłówków ścieżek.

 2. Zaznacz rodzaj ścieżki w górnej części okna dialogowego nowej ścieżki.

 3. Dla ścieżek audio wybierz źródło wejścia w menu podręcznym Wejście.

 4. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Aby włączyć odsłuch ścieżki audio: Zaznacz pole wyboru Chcę słyszeć mój instrument, gdy gram i nagrywam.

  • Aby przygotować ścieżkę do nagrywania: Zaznacz pole wyboru Przygotuj nowe ścieżki audio do natychmiastowego nagrywania.

  • Aby zmienić wartość źródło wejścia: Poniżej menu podręcznego Wejście linia tekstu opisuje bieżące urządzenie wejściowe. Kliknij w strzałkę obok tego tekstu, następnie zmień urządzenie w panelu preferencji audio.

  • Aby zmienić urządzenie wyjściowe: Poniżej menu podręcznego Wyjście linia tekstu opisuje bieżące urządzenie wejściowe. Kliknij w strzałkę obok tego tekstu, następnie zmień urządzenie w panelu preferencji audio.

 5. Kliknij w przycisk Utwórz.

  Nowa ścieżka pojawi się w obszarze ścieżek i zostanie otwarta biblioteka, w której możesz wybrać łatę dla ścieżki.

  Ilustracja. Biblioteka z zaznaczoną łatą.

  Aby dowiedzieć się więcej o wybieraniu łat, zobacz Wybieranie łaty.

Tworzenie nowej ścieżki z takimi samymi ustawieniami, co zaznaczona ścieżka

 • Wybierz polecenie menu Ścieżka > Nowa ścieżka ze skopiowanymi ustawieniami.