Ustawianie głośności odtwarzania projektu

Można ustawić głośność podstawową projektu, przesuwając suwak głośności na pasku narzędzi. Suwak głośności działa jak narzędzie głośności wyjściowej dla całego projektu.

Poziom głośności wyjściowej należy ustawić do poziomu na tyle wysokiego, aby wyeliminować szum tła, ale nie na tyle wysokiego, aby wystąpiło przesterowanie. Wystąpienie przesterowania można sprawdzić, obserwując wskaźniki przesterowania na mierniku ścieżki wyjściowej.

Ilustracja. Suwak głośności.

Korygowanie głośności odtwarzania projektu

  • Przeciągnij suwak głośności w lewo lub w prawo.

    Kliknięcie w suwak z klawiszem Option przywraca go do neutralnej pozycji (0 dB wzmocnienia).

Można także wyświetlić ścieżkę wyjściową, oraz skorygować całkowitą głośność projektu za pomocą suwaka głośności na ścieżce wyjściowej. Dodatkowo można dodać narastanie lub zanikanie, oraz dokonywać zmian głośności całego projektu za pomocą ścieżki wyjściowej. Aby dowiedzieć się więcej o ścieżce wyjściowej, zobacz Praca ze ścieżką wyjściową.