Strojenie gitary podczas lekcji

Podczas lekcji można skorzystać z tunera do sprawdzenia nastrojenia gitary i ewentualnie do pomocy w jej nastrojeniu. Jeśli bieżąca lekcja wymaga alternatywnego nastrojenia gitary, tuner pomoże ją dostroić.

Strojenie gitary podczas lekcji

 1. Sprawdź, czy słyszysz swoją gitarę. Jeśli to konieczne, kliknij w Ustaw w prawym górnym rogu okna i wybierz właściwe źródło wejścia dla gitary.

 2. Kliknij w przycisk Tuner w prawej górnej części okna.

  Ilustracja. Przycisk tunera

  Na środku okna pojawi tuner.

  Ilustracja. Otwarty tuner podczas lekcji nauki gry
 3. Kliknij w jedną ze strun na animowanym gryfie, aby nastroić daną strunę, a następnie postępuj według instrukcji na dole tunera.

  Nazwa dźwięku pojawi się na środku tunera. Jeśli dźwięk nie jest zestrojony, jego nazwa będzie wyświetlona na czerwono, a z boków pojawią się paski wskazujące, czy dźwięk jest obniżony czy podwyższony.

  Jeśli w lekcji jest używane alternatywne strojenie, dźwięki tego strojenia pokazanie są nad tunerem.

 4. Pokręć śrubą kołka struny, obserwując tuner.

  Gdy dźwięk zostanie dostrojony, jego nazwa pojawi się na niebiesko, bez żadnych pasków z boku.

 5. Po zakończeniu kliknij ponownie w przycisk tunera, aby go zamknąć.