Sprawdzanie, jak dobrze odegrana została lekcja

Lekcje GarageBand zawierają funkcję Oceń moją grę, pokazującą, które nuty lub akordy grasz prawidłowo, a które nieprawidłowo. Z funkcji „Oceń moją grę” można korzystać w całym rozdziale Play lub tylko w jego części.

Ilustracja. Widok lekcji z wynikami

W obszarze zapisu muzycznego różne kolory pokazują jak grane były ćwiczenia:

 • Poprawnie zagrane dźwięki oraz akordy migają w trakcie grania na zielono.

 • Obszary z dźwiękami zagranymi niepoprawnie będą w kolorze czerwonym. Na lekcji gry na fortepianie nieprawidłowe dźwięki także będą w kolorze czerwonym.

 • Obszary z dźwiękami zagranymi nierytmicznie będą w kolorze żółtym. Na lekcji gry na fortepianie dźwięki zagrane nierytmiczne także będą w kolorze żółtym.

Podczas gry, rząd nad paskiem narzędzi pokazuje obszary zagrane poprawnie na zielono, obszary z nieprawidłowymi dźwiękami na czerwono, a obszary z błędami taktowania w kolorze jasnozielonym.

Wskaźnik wykonania, znajdujący się w lewym dolnym rogu okna lekcji, obrazuje poprawność zagrania ostatnich czterech taktów. Im lepsze było wykonanie, tym więcej okręgów będzie w kolorze zielonym na wskaźniku wykonania. Po zagraniu nieprawidłowego dźwięku lub nierytmicznie, zewnętrzny okrąg będzie w kolorze czerwonym. Liczba obok wskaźnika wykonania pokazuje w procentach dźwięki poprawnie zagrane podczas lekcji.

Ilustracja. Okno z oceną postępów w nauce

Po zakończeniu gry można powtórzyć i przećwiczyć kłopotliwe fragmenty lekcji. Można kliknąć w obszar nad paskiem narzędzi, aby szybko przejrzeć swoje wyniki w tej części lekcji. Można ukryć błędy oraz w trakcie ćwiczeń wyciszyć swoją grę z funkcją Oceń moją grę.

Można kliknąć w pasek nawigacji nad paskiem narzędzi lub w widoku z zapisem muzycznym zaznaczyć obszar z błędami, aby poćwiczyć tę część lekcji. Po kliknięciu w widoku z zapisem muzycznym w obszar zawierający błędy zostanie włączony region cyklu i ustawiony na fragment zawierający błędy.

Uwaga: Przed rozpoczęciem gry należy nastroić gitarę. Fałszywe zagranie dźwięku lub akordu traktowane jest jako błąd. Grając na gitarze elektrycznej należy także pamiętać, aby natężenie dźwięku gitary nie było zbyt wysokie i nie powodowało przesterowania. Przesterowane dźwięki traktowane są jako błędy.

Rozpoczynanie korzystania z funkcji Oceń moją grę

 1. Jeśli aktywnym rozdziałem nie jest Play, umieść wskaźnik myszy nad lewą częścią obszaru wideo i kliknij w Play.

 2. Na pasku narzędzi kliknij w przycisk nagrywania (z czerwonym kółkiem).

  Ilustracja. Przycisk Nagraj
 3. Po odliczeniu zacznij grać.

Zakończenie korzystania z funkcji Oceń moją grę

 • Na pasku narzędzi kliknij w przycisk odtwarzania (z trójkątem skierowanym w prawo).

  Ilustracja. Przycisk Odtwórz

Przeglądanie swoich osiągnięć

 • Wykonaj jedną z następujących rzeczy:

  • Aby przejść do wykonanej części utworu, kliknij w obszar na pasku nawigacji, nad paskiem narzędzi.

   Ilustracja. Pasek z oceną wykonania lekcji
  • Kliknij w obszar z zapisem muzycznym w miejscu, które chcesz obejrzeć. Czerwone paski wskazują na miejsca z błędnymi dźwiękami, natomiast żółte oznaczają dźwięki zagrane nierytmicznie.

Ukrywanie błędów i wyciszanie swojej gry

 • Kliknij w przycisk Moje wyniki w prawym dolnym rogu okna lekcji.

  Wyłączenie Moje wyniki wycisza wykonanie razem z funkcją Oceń moją grę i ukrywa błędy w obszarze zapisu muzycznego oraz na pasku nad paskiem narzędzi.

  Kliknij ponownie w przycisk Moje wyniki, aby wyświetlić błędy oraz usłyszeć ponownie swoje wykonanie.