Przed nagraniem instrumentów programowych
Do komputera można podłączyć instrument klawiszowy USB lub MIDI i grać na nim oraz nagrywać instrumenty…

Granie na instrumentach programowych
Możesz grać na wybranym instrumencie programowym za pomocą klawiatury muzycznej lub klawiatury ekranowej. Możesz także…

Nagrywanie instrumentów programowych
Przed rozpoczęciem nagrywania należy sprawdzić, czy instrument klawiszowy jest podłączony do komputera oraz utworzona została…

Nagrywanie dodatkowych prób instrumentów programowych
W trakcie nagrywania można nagrać w krótkich odstępach czasu kilka wersji, czyli prób. Później można odsłuchać nagrane…

Overdubbing nagrań instrumentów programowych
Overdubbing jest procesem dogrania do wcześniej nagranego materiału, oraz scalenia tych nagrań do jednego regionu.…

Nagrywanie na wielu ścieżkach instrumentów programowych
Można nagrywać jednocześnie na wielu ścieżkach instrumentów programowych. W czasie nagrywana korekty pokręteł i innych narzędzi w obszarze…