Nagrywanie wielu prób audio

W trakcie nagrywania można nagrać w krótkich odstępach czasu kilka wersji, czyli prób. Może to być szczególnie przydatne podczas improwizowania partii prowadzącej lub solowej, i w przypływie natchnienia jest możliwość nagrania kilku wersji. Później można odsłuchać nagrane próby i wybrać, która będzie wykorzystana w projekcie.

Nagrywanie wielu prób na ścieżce audio

 1. Przeciągnij wskaźnikiem w lewo lub w prawo w górnej części linijki.

  Na linijce pojawi się obszar powtarzania w postaci żółtego paska i tryb powtarzania zostanie włączony automatycznie.

  Ilustracja. Żółty obszar powtarzania na linijce.
 2. GarageBand zawiera metronom, który odtwarza równomierny rytm, który pomaga utrzymać tempo podczas nagrywania. Można go włączyć lub wyłączyć za pomocą przycisku metronomu Przycisk metronomu na pasku narzędzi.

 3. Kliknij w przycisk odliczania Przycisk odliczania na pasku narzędzi, aby nagrywanie rozpoczęło się po odliczeniu jednego lub dwóch taktów metronomu.

  Uwaga: Aby ustawić odliczanie, wybierz polecenie menu Nagraj > Odliczanie, następnie wybierz ilość taktów.

 4. Kliknij w przycisk nagrywania Przycisk nagrywania na pasku narzędzi (lub naciśnij R), aby rozpocząć nagrywanie.

  Nagrywanie rozpocznie się automatycznie od początku zdefiniowanego obszaru powtarzania. Nagraj tyle powtórzeń, ile chcesz. Po zakończeniu drugiego powtórzenia na ścieżce zostanie utworzony katalog z próbami. Każde kolejne powtórzenie zostanie dodane do katalogu z próbami.

  Ilustracja. Katalog z próbami w obszarze ścieżek
 5. Kliknij w przycisk Zatrzymaj Przycisk zatrzymania na pasku narzędzi (lub naciśnij klawisz Spacja), gdy skończysz rejestrowanie kolejnych powtórzeń.