Edycja gry perkusisty

Wiele ustawień edytora ścieżek typu Drummer ma wpływ na styl gry perkusisty. Te ustawienia znajdują się po prawej stronie obszaru ustawień.

Ilustracja. Edytor ścieżek typu Drummer z narzędziami wykonania

Można edytować złożoność i głośność gry perkusisty, wyciszać i odwoływać wyciszenie składników zestawu perkusji, oraz wybrać, czy motyw ma być zagrany na tom-tomie, talerzach lub hi-hacie. Ikony perkusji można używać do włączania różnych instrumentów. Można wybierać pomiędzy różnymi wariacjami instrumentów. Istnieje możliwość gry techniką half time lub double time stopą i na werblu.

Korygowanie złożoności oraz głośności wykonania

 • Przesuń krążek do innego miejsca na panelu XY.

  Ilustracja. Edytor ścieżek typu Drummer oraz panel XY

Im bardziej na prawo umieścisz krążek, tym bardziej złożone będzie brzmienie. Im wyżej umieścisz krążek, tym głośniej będzie grał perkusista.

Wybór odmian schematu dla akustycznej perkusji lub instrumentu perkusyjnego

 • Wybierz instrument, a następnie przeciągnij suwak wyświetlany z jego prawej strony lub wybierz przyrost.

  Ilustracja. Edytor ścieżek typu Drummer zawierający narzędzia odmian schematu akustycznego

  W niektórych przypadkach można wybrać więcej niż jeden instrument lub kategorię.

Wybór odmian schematu dla elektronicznej perkusji lub instrumentu perkusyjnego

 • Wybierz instrument, a następnie przeciągnij suwak wyświetlany z jego prawej strony lub wybierz przyrost.

  Ilustracja. Edytor ścieżek typu Drummer zawierający narzędzia odmian schematu elektronicznego

  W niektórych przypadkach można wybrać więcej niż jeden instrument lub kategorię.

Wyciszanie lub odwoływanie wyciszenia perkusji lub instrumentu

Ilustracja. Edytor ścieżek typu Drummer oraz wyciszone i niewyciszone elementy zestawu
 • Aby dołączyć instrument do gry: Kliknij w instrument, aby był zaznaczony (czyli nie był wyciszony).

 • Aby usunąć instrument z gry: Kliknij w instrument, aby był wyszarzony (czyli był wyciszony).

Używanie odmian techniki half time lub double time dla akustycznego kotła i werbla

 • Wybierz 1/2 lub 2x na prawym końcu suwaka Kocioł i werbel.

  Ilustracja. Edytor ścieżek typu Drummer wariacje technik half time oraz double time

Edycja innych ustawień gry

 • Zmniejszanie lub zwiększanie liczby oraz czasu trwania wypełnień: Przeciągnij pokrętło wypełniania w górę lub w dół.

  Ilustracja. Pokrętło wypełnienia

  Możesz kliknąć w ikonę blokady, aby zapobiec zmianom ustawień wypełnienia podczas przełączania ustawień własnych lub zmiany perkusisty.

 • Korygowanie swingowania w obecnie odtwarzanym motywie: Przeciągnij pokrętło swingu w pionie.

  Ilustracja. Pokrętło swingu

  Możesz kliknąć w ikonę blokady, aby zapobiec zmianom ustawień swingowania podczas przełączania ustawień własnych lub zmiany perkusisty.

 • Wybieranie, czy swing ma być oparty na ósemkach czy szesnastkach: Kliknij w przycisk ósemek lub szesnastek.

  Ilustracja. Przyciski ósemek i szesnastek

Wszystkie zmiany lub zaznaczenia dokonane w edytorze ścieżek typu Drummer dotyczą tylko zaznaczonego regionu, a nie całej ścieżki. Zaznaczony region zostanie poprawiony w następujących sytuacjach:

 • Taktowanie regionu zostanie zmienione podczas korygowania za pomocą gałek Swing oraz Wypełnienie.

 • Wypełnienia zostały ponownie wygenerowane podczas zmian na panelu XY lub za pomocą gałki Wypełnienia.

 • Akcenty oraz systemy zostały ponownie wygenerowane podczas zmian na panelu XY lub zmian w zestawie perkusyjnym.

 • Perkusja została ponownie wygenerowane podczas zmian na panelu XY lub zmian w perkusji.