Omówienie edytora audio

W edytorze audio pokazane jest zbliżenie fragmentu ścieżki audio, wyświetlanej na siatce w postaci fali audio regionu ze ścieżki.

Ilustracja. Edytor audio z zaznaczonym regionem.

W edytorze audio regiony można przenosić oraz przycinać, dzielić i łączyć, oraz edytować na inne sposoby. Edytor audio można przewijać oraz przybliżać, a także przybliżać amplitudę fali audio w regionach audio. Edycje dokonane w edytorze audio są niedestrukcyjne, dzięki czemu zawsze można powrócić do oryginalnego nagrania.

W Edytorze audio można też skorygować wysokość tonu materiału audio. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zobacz Korygowanie wysokości tonu regionów na ścieżce audio. Używając Flex Time, można w Edytorze audio skorygować wysokość tonu materiału audio. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zobacz Edycja taktowania dźwięków i miar.

Otwieranie edytora audio

Wykonaj jedną z następujących rzeczy:

 • Zaznacz ścieżkę audio w obszarze ścieżek, następnie kliknij w przycisk Edytory Przycisk edytorów.

 • Zaznacz ścieżkę audio w obszarze ścieżek, następnie wybierz polecenie menu Widok > pokaż edytor.

 • Kliknij dwukrotnie w region audio, aby go otworzyć w edytorze audio.

Edytor audio zostanie otwarty poniżej obszaru ścieżek. Wzdłuż górnej krawędzi edytora audio znajduje się linijka z podziałką czasu, oraz pasek menu z narzędziami flex, pułapka oraz zoom. Obszar główny edytora audio pokazuje falę audio regionów na zaznaczonej ścieżce audio.

Pionowa zmiana wymiarów edytora audio

 • Umieść wskaźnik na pasku nad edytorem audio i przeciągnij do góry.

  Przeciągnij w dół, aby zmniejszyć okno edytora.

Poziome przybliżanie/oddalanie edytora audio

 • Przeciągnij suwak zoom na pasku menu edytora audio w lewo lub w prawo.

Zamykanie edytora audio

 • Kliknij w przycisk Edytory Przycisk edytorów na pasku narzędzi.

Gdy zaznaczona jest ścieżka (i żaden region audio nie jest zaznaczony), następujące narzędzia są widoczne w inspektorze edytora audio.

 • Suwak korekcji tonu: Określa stopień korekcji tonu zastosowanej do regionów na ścieżce.

 • Pole wyboru Ogranicz do tonacji: Ogranicza korekcję wysokości tonu do dźwięków należących do tonacji projektu.

 • Pole wyboru Włącz edycję Flex: Włącza edycję flex na tej ścieżce.

  Ilustracja. Inspektor edytora audio z narzędziami ścieżki

Gdy zaznaczony jest jeden lub więcej regionów, wówczas w inspektorze edytora pianoli po lewej stronie pola dźwięków widoczne są następujące narzędzia:

 • Pole nazwy regionu: Pozwala edytować nazwy zaznaczonych regionów.

 • Menu podręczne Kwantyzacja czasu (z suwakiem stopnia kwantyzacji): Pozwala kwantyzować taktowanie dźwięków, miar oraz innych zdarzeń w zaznaczonych regionach.

 • Suwak transpozycji: Zmiana wysokości dźwięków w zaznaczonych regionach.

 • Pole wyboru Utrzymaj tempo i tonację: Pozwala zdecydować, czy tempo i tonacja regionu powinna być zgodna z tempem i tonacją projektu.

  Ilustracja. Inspektor edytora audio z narzędziami regionu