Edycja znaczników aranżacji

Po dodaniu znaczników aranżacji na ścieżce aranżacji, można ich użyć do aranżowania projektu. Znaczniki aranżacji można zaznaczać, przenosić i kopiować, zastępować i usuwać ze ścieżki aranżacji

Razem z przesuwanym lub kopiowanym znacznikiem aranżacji wszystkie regiony z tej sekcji projektu są także przesuwane lub kopiowane, włącznie ze znacznikami tej sekcji projektu na każdej ścieżce oraz punktami automatyzacji wszystkich krzywych automatyzacji znajdujących się w tej sekcji. Jeśli dowolna ścieżka projektu jest zablokowana, przed edycją znaczników aranżacji należy ją w projekcie odblokować.

Zaznaczanie znacznika aranżacji

  • Kliknij w znacznik aranżacji na ścieżce aranżacji.

Aby zaznaczyć kilka znaczników aranżacji, klikaj w każdy z nich z naciśniętym klawiszem Shift.

Nie można zaznaczyć niesąsiednich regionów aranżacji.

Przenoszenie znacznika aranżacji

  • Przeciągnij znacznik aranżacji do nowego miejsca na ścieżce aranżacji.

Gdy przenosisz znacznik aranżacji między dwa istniejące znaczniki aranżacji, znacznik znajdujący się po prawej zostanie przesunięty w prawo, robiąc miejsce dla nowego znacznika. Gdy przeciągasz znacznik aranżacji bezpośrednio na inny znacznik na ścieżce aranżacji, oba znaczniki zamienią się miejscami (zostanie zamieniona ich zawartość).

Kopiowanie znacznika aranżacji

  • Aby skopiować znacznik aranżacji do miejsca, w którym chcesz umieścić jego kopię, przeciągnij go z naciśniętym klawiszem Option.

Gdy umieszczasz kopię znacznika aranżacji między dwa istniejące znaczniki, wówczas ten znajdujący się po prawej stronie zostanie przesunięty w prawo, robiąc miejsce dla kopiowanego znacznika.

Zastępowanie znacznika aranżacji

  • Przeciągnij znacznik aranżacji z naciśniętym klawiszem Command bezpośrednio na inny znacznik.

Usuwanie znacznika aranżacji razem z jego regionami

  • Zaznacz znacznik aranżacji, następnie naciśnij klawisz Delete, aby usunąć regiony z obszaru ścieżek pod znacznikiem aranżacji, aby ten obszar pozostał pusty. Naciśnij ponownie klawisz Delete, aby usunąć znacznik aranżacji.

Ważne: Jeśli przypadkowo usuniesz regiony, które chcesz zatrzymać, użyj polecenia Cofnij, aby je przywrócić.

Po przesunięciu lub usunięciu znacznika aranżacji, sekcje projektu po prawej stronie zostaną przesunięte w lewo, aby wypełnić usuniętą sekcję i zamknąć pustą przestrzeń.