Smart Controlsien yleiskatsaus

Smart Controlsien avulla voit säätää valitun raidan ääntä näyttösäätimiä käyttäen. Smart Controlseilla voit säätää sekä ohjelmistoinstrumentteja (ohjelmistoinstrumenttiraidoilla) että tehosteita (ääni-, ohjelmistoinstrumentti- tai Drummer-raidoilla).

Jokaisessa Smart Control -säätimessä on joukko näyttösäätimiä. Säätämällä yhtä näyttösäädintä voi muuttaa yhtä tai useampaa äänen aspektia. Näyttösäätimet on merkitty, jotta sinun olisi helpompi ymmärtää, mihin äänen aspektiin kukin säädin vaikuttaa.

Smart Controlseissa on yleensä taajuuskorjain tai äänensävyn säätimiä, jälkikaiku- ja muita tehosteiden säätimiä sekä raidan tai instrumentin tyypille ominaisia säätimiä. Esimerkiksi syntetisaattorin Smart Control saattaa sisältää näyttösäätimet aaltomuodon valitsemiseen sekä resonanssin ja alipäästösuotimen säätämiseen, kun taas jousisoittimen säädin saattaa sisältää säätimet artikulaation muuttamiseen.

Kun äänität ohjelmistoinstrumenttia, myös näyttösäätimien liikkeet tallennetaan ja niitä voidaan muokata Pianorullaeditorissa. Jos haluat lisätietoa, katso Säädintiedon muokkaaminen MIDI Draw'lla.

Jotta voit käyttää Smart Controlseja, sinun on avattava Smart Controlsit -osio.

Kuva. Auki oleva Smart Controlsit -osio, jossa näkyy näyttösäätimiä ja valikkorivi

Smart Controlsit -osion avaaminen

  • Valitse raita ja osoita sitten säädinpalkissa Smart Controlsit -painiketta Älykkäät säätimet -painike.

Voit asettaa äänitystason ja syöttölähteen ja avata Amp Designer-, Bass Amp Designer- tai Pedalboard-liitännäisen Smart Controlsit -osiossa. Ohjelmistoinstrumenttiraidoilla voi asettaa koskettimiston herkkyyden ja käyttää arpeggiaattoria. Voit käyttää taajuuskorjaintehostetta molemmille raitatyypeille sekä lisätä tietokoneellesi asennettuja Audio Units -liitännäisiä ja työskennellä niillä.

Jos haluat tietoja tehosteiden käyttämisestä, katso Tehosteliitännäisten lisääminen ja muokkaaminen.

Jos haluat lisätietoja taajuuskorjaintehosteen käyttämisestä, katso Taajuuskorjaintehosteen käyttäminen.

Jos haluat lisätietoja Amp Designer- ja Pedalboard-liitännäisistä, katso Vahvistimien ja pedaalien yleiskatsaus.

Jos haluat lisätietoja Arpeggiaattorin käyttämisestä, katso Arpeggiaattorin käyttäminen.

Jos haluat lisätietoja syöttölähteen asettamisesta ja ääniraitojen tarkkailun laittamisesta päälle, katso Mikrofonin liittäminen ja Sähkökitaran liittäminen.

Jos haluat lisätietoja koskettimiston herkkyydestä, katso Ohjelmistoinstrumenttien toistaminen.