Pedaalireitityksen säätäminen

Pedalboardissa on Reititin-alue, jossa voit hallita pedaalitehosteiden signaalin reititystä. Reititin-alue avautuu näytölle, kun siirrät osoittimen Pedaali-alueen ylle. Reititin-alueella voit käyttää kahta eri signaalireittiä (Väylä A ja Väylä B), jotka näkyvät kahtena vaakasuorana viivana. Pedaalit on oletusarvoisesti reititetty Väylä A:han (alempi viiva), kun vedät ne Pedaali-alueelle.

Kuva. Pedalboardin Reititin-alue

Pedalboardissa on kaksi toimintoa signaalien reitityksen ohjaamiseen:

 • Splitter jakaa signaalit Väylä A:n ja Väylä B:n välille, joko tasan (Jako-tilassa) tai tietyn taajuuden kohdalta (Taajuus-tilassa). Taajuus-tilassa Taajuus-nupilla asetetun taajuuden yllä olevat taajuudet reititetään Väylä B:hen ja sen alla olevat taajuudet Väylä A:han.

 • Mikserin säätimet ohjaavat Väylä A:n ja Väylä B:n välisten signaalien tasosuhdetta. Se voidaan lisätä mihin tahansa signaaliketjussa, mutta sitä käytetään tavallisesti ketjun loppupäässä – Pedaali-alueen aivan oikeassa reunassa. A/Mix/B-kytkin tekee A-signaalista soolon, miksaa A- ja B-signaalit tai tekee B-signaalista soolon. Miksauksen häivytyksen tason asetus vaikuttaa kaikkiin A/Mix/B-kytkimen asentoihin. Mikserissä on myös erilliset Panorointi-säätimet jokaiselle väylälle.

Voit vetää Splitterin pedaalin eteen tai pedaalien väliin, mutta et viimeisen pedaalin jälkeen. Kun vedät Splitterin Pedaali-alueelle, Mikseri lisätään automaattisesti viimeisen (oikeanpuoleisimman) pedaalin jälkeen. Jos poistat (vedät pois) Mikserin, myös Splitter poistetaan.

Voit vetää Mikserin pedaalien väliin tai viimeisen pedaalin jälkeen, mutta et ennen ensimmäistä (vasemmanpuoleisinta) pedaalia. Kun vedät Mikserin Pedaali-alueelle, jakokohta lisätään ennen ensimmäistä pedaalia. Voit siirtää jakokohtaa osoittamalla yhtä Väylä A:n pedaalien välissä olevaa harmaata ympyrää.

Pedaalin reititys Väylä B:hen

 • Avaa Reititin siirtämällä osoitin Pedaali-alueen ylle ja osoita Reitittimessä pedaalin nimeä.

  Osoitettu pedaali on reititetty Väylä B:hen ja Mikseri-toimintopedaali tulee näkyviin viimeisen pedaalin oikealle puolelle Pedaali-alueella.

  Pedaali reititetään uudelleen Väylä A:han osoittamalla pedaalin nimeä Reitittimessä uudelleen.

Splitterin lisääminen

 • Vedä Splitter Pedaali-alueelle, kun useampi kuin yksi pedaali on lisättynä.

Splitter-toiminnon ja väylän jakokohdan välillä vaihtaminen

 • Väylän jakokohdan korvaaminen Splitter-toiminnolla: Kaksoisosoita väylän jakokohtapistettä Reitittimessä.

  Splitter-toiminto tulee näkyviin Pedaali-alueella.

 • Splitter-toiminnon korvaaminen väylän jakokohdalla: Kaksoisosoita Splitter-merkkiä Reitittimessä.

  Splitter-toiminto on poistettu Pedaali-alueelta.

Mikserin siirtäminen toiseen sijaintiin

 • Vedä Mikseri uuteen sijaintiin joko vasemmalle tai oikealle.

  Jos siirrät Mikseriä vasemmalle, Väylä A:n ja Väylä B:n miksaus tapahtuu aiemmassa lisäyskohdassa. Vastaavat efektipedaalit siirretään oikealle ja ne lisätään Väylä A:han.

  Jos siirrät Mikseriä oikealle, Väylä A:n ja Väylä B:n miksaus tapahtuu myöhemmässä lisäyskohdassa. Vastaavat efektipedaalit siirretään vasemmalle ja ne lisätään Väylä A:han.

  Huomaa: Mikseriä ei voida siirtää suoraan jakopisteen tai Splitterin eteen tai taakse.

Splitterin siirtäminen toiseen sijaintiin

 • Vedä Splitter uuteen sijaintiin joko vasemmalle tai oikealle.

  Jos siirrät Splitteriä vasemmalle, Väylä A:n ja Väylä B:n välinen jako tapahtuu aiemmassa lisäyskohdassa. Vastaavat efektipedaalit siirretään oikealle ja ne lisätään Väylä A:han.

  Jos siirrät Splitteriä oikealle, Väylä A:n ja Väylä B:n välinen jako tapahtuu myöhemmässä lisäyskohdassa. Vastaavat efektipedaalit siirretään vasemmalle ja ne lisätään Väylä A:han.

  Huomaa: Splitteriä ei voida siirtää suoraan vastaavan Mikseri-toiminnon sijainnin eteen (tai oikealle puolelle).