DI-boksin käyttäminen

DI-boksi (direct box) on laite, jota käytetään äänitysstudioissa sähköinstrumentin lähdön liittämiseen suoraan miksauspöytään ilman vahvistinta. Bass Amp Designerissa oleva DI-boksi perustuu arvostettuun amerikkalaiseen laitteeseen.

Kuva. Bass Amp Designer, jossa näkyvät DI-boksin säätimet

DI-boksin näyttäminen

 • Osoita liitännäisen ikkunan alareunassa olevaa DI-boksi-painiketta (Direct Box).

  Jos haluat näyttää vahvistimen uudelleen, osoita Vahvistin-painiketta.

Direct box -säätimien säätäminen

 • Tehostus-nuppi (Boost): Aseta DI-boksin vahvistus kiertämällä.

 • Ylipäästösuodatin-painike (HF Cut): Kytke ylipäästösuodatin päälle tai pois päältä osoittamalla. Suodatin auttaa vähentämään kohinaa.

 • Äänenväri-nuppi (Tone): Aseta DI-boksin äänenväri jonkin esiasetetun taajuuskorjauskäyrän mukaan:

  • 1: Käyrä, jossa on –6 dB:n kuoppa alueella 100 Hz–10 kHz, selkein 800 Hz:n kohdalla. Sopii akustisille ja jousisoittimille, sähköbassolle ja koskettimistoille.

  • 2: Käyrä, jossa on erittäin selvä -24 dB:n syvyinen V:n muotoinen lovi alueella 100 Hz–10 kHz, keskikohta 800 Hz:n kohdalla. Sopii sähköbassokitaralle.

  • 3: Käyrä, jossa on -3 dB:n kuoppa alueella 100 Hz–10 kHz, selkein 800–1200 Hz:n kohdalla. Sopii akustisille ja jousisoittimille, sähkö- ja bassokitaralle sekä koskettimistoille.

  • 4: Käyrä, jossa on -3 dB:n kuoppa alueella 1 kHz–10 kHz, selkein 8 kHz:n kohdalla. 60 Hz:n ja 1 kHz:n taajuuksia on tehostettu hienoisesti 1 tai 2 dB:n verran. Yli 10 kHz:n taajuuksien tehostus on +3 dB. Sopii akustisille ja jousisoittimille, sähkö- ja bassokitaroille sekä koskettimistoille.

  • 5: Kalteva käyrä, joka nousee –24 dB:stä (10 Hz:n kohdalla) + 3 dB:iin (900 Hz:n tienoilla). Sopii akustisille ja sähkökitaroille.

  • 6: Kalteva käyrä, joka nousee –24 dB:stä (10 Hz:n kohdalla) +3 dB:iin (900 Hz:n tienoilla). Signaali rajoittuu noin 6 dB:llä välillä 10–20 kHz. Sopii sähkö- ja bassokitaralle.

 • Äänenväri päälle/pois -painike: Kytke äänenvärin säätö päälle tai pois päältä osoittamalla.

Pelkän DI-boksin käyttäminen (ei vahvistinta)

 • Vedä Sekoitus-liukusäädin kokonaan oikealle.

Pelkän vahvistimen käyttäminen (ei DI-boksia)

 • Vedä Sekoitus-liukusäädin kokonaan vasemmalle.

DI-boksin ja vahvistimen käyttäminen rinnakkain

 • Vedä Sekoitus-liukusäädin johonkin kohtaan vasemman ja oikean reunan välillä.