Bassovahvistintehosteiden käyttäminen

Bass Amp Designerissa on usean tyyppisiä taajuuskorjaimia, joilla voi muovata äänen sävyä, ja oma sähköbassolle optimoitu kompressori. Vahvistinmallin taajuuskorjainsäätimien lisäksi Bass Amp Designerissa on graafinen tai parametrinen taajuuskorjain.

Kuva. Bass Amp Designer, jossa näkyvät taajuuskorjain- ja kompressorisäätimet

Bassovahvistimen taajuuskorjainsäätimien säätäminen

Taajuuskorjainosio sisältää suuremman ja monipuolisemman valikoiman asetuksia, joka vastaa Bass Amp Designerin jäljittelemiä kolmea alkuperäistä vahvistinta:

 • Taajuuskorjaus päälle/pois -kytkin: Kytke vahvistinmallin taajuuskorjain päälle tai pois päältä osoittamalla.

 • Basso-, Keski- ja Diskantti-nupit (Bass, Mids, Treble): Säädä taajuuskorjaimen taajuustasoja kiertämällä niitä samaan tapaan kuin oikeassa vahvistimessa.

 • Matala-kytkin (Low): Vaihda kahden asennon välillä, jotka vaikuttavat Basso-taajuuskorjainnupin ääneen ja käyttäytymiseen.

 • 1-2-3-kytkin Vaihda kolmen asennon välillä, jotka vaikuttavat Keskiäänet- taajuuskorjainnupin ääneen ja käyttäytymiseen.

 • Korkea-kytkin (High): Vaihda kahden asennon välillä, jotka vaikuttavat Diskantti-taajuuskorjainnupin ääneen ja käyttäytymiseen.

Bassovahvistimen kompressorisäätimien säätäminen

Kompressorissa on AutoGain-ominaisuus, joka kompensoi kompressoinnin mahdollisesti aiheuttamaa äänenvoimakkuuden heikkenemistä. Lisäksi siinä on seuraavat asetukset:

 • Kompressori päälle/pois -kytkin: Kytke kompressori päälle tai pois päältä osoittamalla.

 • Pehmeä/kova-kytkin (Soft/Hard): Vaihda kahden kompressointialgoritmin välillä:

  • Pehmeä (Soft): Kompressio, jossa on hidas iskunopeus ja pitempi pitovaihe.

  • Kova (Hard): Voimakkaampi kompressio, joissa tasoja voi hallita hyvin, Tämä helpottaa basson sovittamista sovitukseen.

 • Kompressointi-nuppi (Comp): Aseta syöttösignaalin käytettävän kompression voimakkuuden määrä kiertämällä.

 • Vahvistus-nuppi (Gain): Lisää tai vähennä sisäisen AutoGain-ominaisuuden vahvistusta kiertämällä.

  Huomaa: AutoGain on aina aktiivinen.

Graafisten taajuuskorjainsäätimien säätäminen

Bass Amp Designer issa on myös graafinen tai parametrinen taajuuskorjain jonka saa näkyviin liitännäisikkunan oikeassa yläkulmassa olevalla taajuuskorjainkytkimellä. Graafinen taajuuskorjain sisältää seuraavat asetukset:

 • Tyyppi-kytkin (type): Valitse graafinen taajuuskorjain asettamalla kytkin yläasentoon osoittamalla. Valitse parametrinen taajuuskorjain asettamalla kytkin ala-asentoon osoittamalla.

  Graafisen ja parametrisen taajuuskorjaimen asetukset säilyvät tyyppien välillä vaihdettaessa ja kun taajuuskorjaimen lisäsäätimet laitetaan pois päältä, joten voit nopeasti tehdä A/B-vertailuja.

 • Edelle/jälkeen-kytkin (pre/post): Aseta osoittamalla, sijoitetaanko parametrinen taajuuskorjain signaalin kulussa kompressoriosion edelle (pre) vai jälkeen (post).

  Huomaa: Graafisen taajuuskorjain asetetaan oletusarvoisesti edelle

 • Taajuus-liukusäätimet: Säädä taajuuskaistojen tehostuksen tai leikkauksen määrää vetämällä.

Parametristen taajuuskorjainsäätimien säätäminen

Kun olet avannut graafisen taajuuskorjaimen, voit vaihtaa parametriseen taajuuskorjaimeen osoittamalla Tyyppi-kytkintä. Parametrinen taajuuskorjain sisältää seuraavat asetukset:

 • Tyyppi-kytkin (type): Valitse graafinen taajuuskorjain asettamalla kytkin yläasentoon osoittamalla. Valitse parametrinen taajuuskorjain asettamalla kytkin ala-asentoon osoittamalla.

  Graafisen ja parametrisen taajuuskorjaimen asetukset säilyvät tyyppien välillä vaihdettaessa ja kun taajuuskorjaimen lisäsäätimet laitetaan pois päältä, joten voit nopeasti tehdä A/B-vertailuja.

 • Edelle/jälkeen-kytkin (pre/post): Aseta osoittamalla, sijoitetaanko parametrinen taajuuskorjain signaalin kulussa kompressoriosion edelle (pre) vai jälkeen (post).

 • Vahvistus-nupit (Gain): Säädä kiertämällä tehostuksen tai leikkauksen määrää taajuuskaistalla, joka on asetettu kHz-nupeilla.

 • kHz-nupit: Aseta taajuuskaista, jonka tehostuksen tai leikkauksen määrää säädetään Vahvistus-nupilla.

 • Q-nupit: Aseta kiertämällä kHz-nupeilla asetettua taajuutta ympäröivän kaistan leveys.

  Mitä alhaisempi Q-arvo, sitä leveämpi kaista, eli vaikutus kattaa useampia taajuuksia. Mitä korkeampi Q-arvo, sitä kapeampi kaista, eli vaikutus koskee vain kHz-nupeilla asetettua taajuutta lähinnä olevia taajuuksia.