Bassovahvistinsäätimien käyttäminen

Vahvistimen asetukset sisältävät säätimet kanavan valinnalle, tulosuodattimelle ja vahvistukselle sekä master-lähdölle. Vahvistus-nuppi sijaitsee nuppiosiossa vasemmalla, ja Master-nuppi ja Lähtö-liukusäädin äärimmäisenä oikealla.

Kuva. Bass Amp Designerin vahvistinsäätimet, mukaan lukien Kirkkaus-kytkin, Vahvistus-nuppu, Kanava I/II -kytkin ja Master-nuppi.

Bassovahvistinsäätimien säätäminen

 • Kanava I/II -kytkin: Vaihda kanavan I ja kanavan II välillä.

  • Kanava I on aktiivinen, vahvistus 0 dB.

  • Kanava II on aktiivinen, vahvistus -15 dB.

 • Kirkkaus-kytkin (Bright): Vaihda normaalin ja kirkkaan tilan välillä. Kirkkaustilassa korostetaan ylempiä ja alempia keskiääniä.

  Huomaa: Kirkas-kytkimen käytön johdosta matalia taajuuksia saatetaan menettää havaittavasti. Voit tehostaa matalia taajuuksia basson taajuuskorjauksen nupilla (Bass EQ).

 • Vahvistus-nuppi (Gain): Aseta syöttösignaalille annettu esivahvistuksen määrä kiertämällä. Vahvistus-nuppi vaikuttaa eri vahvistinmallissa eri tavalla.

 • Master-nuppi: Aseta koteloon lähetetyn vahvistinsignaalin lähdön äänenvoimakkuuden taso kiertämällä. Kun Master-tasoa nostetaan, se tuottaa tyypillisesti pakatun ja kylläisen äänen, mikä tuottaa säröisemmän ja kovemman signaalin.

  Huomaa: Jos valitset Kotelo-ponnahdusvalikosta vaihtoehdon Direct PowerAmp, lähtösignaali viedään suoraan vahvistimen/DI-boksin sekoituksen vaimentimeen.

 • Lähtö-liukusäädin: Aseta lopullinen Bass Amp Designerin lähtötaso vetämällä.