Vahvistintehosteiden käyttäminen

Tehosteasetukset sisältävät jälkikaiun, vibraaton ja tremolon, mikä muistuttaa useimmissa vahvistimissa olevia prosessoreita. Nämä säätimet löytyvät nuppivalikoiman keskeltä.

Kuva. Amp Designer, jossa näkyvät Jälkikaiku-valikko sekä Tremolo- ja Vibraatto-säätimet

Huomaa: Tehosteet-osio sijaitsee ennen Nykytaso- ja Master-säätimiä signaalien kulussa ja se vastaanottaa esivahvistetun, esimasteroidun signaalin.

Jälkikaikusäätimien säätäminen

Jälkikaiku on aina saatavana Amp Designerissa, myös malleissa, jotka perustuvat vahvistimiin, joissa ei ole jälkikaikua. Jälkikaikua säädetään Päällä/Pois-kytkimellä ja Taso-nupilla. Jälkikaiku-ponnahdusvalikko sijaitsee näiden säätimien yläpuolella. Voit lisätä jälkikaiun tremolo- tai vibraattotehosteeseen tai käyttää sitä erikseen.

 • Jälkikaiun laittaminen päälle ja pois päältä: Osoita Jälkikaiun päälle/pois-kytkintä.

 • Jälkikaiun tyypin valitseminen: Avaa ponnahdusvalikko osoittamalla Jälkikaiku ja valitse jälkikaikutyyppi.

 • Jälkikaiun määrän säätäminen: Pyöritä Taso-nuppia.

Tremolo- ja vibraattosäätimien säätäminen

Voit valita joko Trem(olon), joka mukauttaa vahvistuksen tai äänenvoimakkuuden, tai Vib(raaton), mikä mukauttaa sävelkorkeuden. Tremoloa ja vibraattoa ohjataan useammalla kytkimellä ja nupilla tehosteosiossa. Tremolo mukauttaa vahvistuksen tai äänenvoimakkuuden ja Vibraatto mukauttaa äänen sävelkorkeuden.

 • Tremolo- tai vibraattotehosteen laittaminen päälle tai pois päältä: Osoita Tehosteiden päälle/pois-kytkintä.

 • Tremolon ja vibraatton välillä vaihtaminen: Osoita Trem(olo)/Vib(raatto)-kytkintä.

 • Tremolon tai vibraaton modulaation voimakkuuden asettaminen: Pyöritä Syvyys-nuppia.

 • Modulaation nopeuden asettaminen: Pyöritä Nopeus-nuppia.

  Matalammat asetukset tuottavat pehmeän, kelluvan äänen. Korkeammat asetukset tuottavat roottorimaisen tehosteen.

 • Modulaation nopeuden synkronoiminen projektin tempon kanssa: Osoita Synkronoi/Vapauta-kytkintä.

  Kun Synkronoi/Vapauta-kytkin on Vapauta-asennossa, voit asettaa modulaationopeuden Nopeus-nupilla eri tahteihin, iskuihin ja nuottiarvoihin (1/8, 1/16 jne. sisältäen triolit ja pisteelliset nuottiarvot).