Vahvistimen taajuuskorjainsäätimien käyttäminen

Eri vahvistimien äänen säätimet toimivat eri tavoilla. Kahden eri mallin diskanttinupit saattavat kohdistua eri taajuuksille tai tarjota eri leikkaus- tai vahvistustasoja. Jotkin taajuuskorjainosiot vahvistavat kitaran signaalia enemmän kuin toiset, mikä vaikuttaa vahvistimen säröön.

Amp Designerissa on useita taajuuskorjaintyyppejä, jotka peilaavat näitä eroja. Kaikissa taajuuskorjaintyypeissä on samat säätimet (Basso, Keski ja Diskantti), mutta samat taajuuskorjainasetukset tuottavat vahvistimesta riippuen eri tuloksia. Toiselle vahvistimelle suunnitellun taajuuskorjaintyypin valitseminen voi muuttaa ääntä radikaalisti.

Kuva. Amp Designer, jossa näkyy Taajuuskorjain-ponnahdusvalikko

Taajuuskorjainmallin valitseminen

 • Taajuuskorjain-ponnahdusvalikko: Avaa Taajuuskorjain-ponnahdusvalikko osoittamalla Taajuuskorjain tai Muokattu taajuuskorjain Basso-, Keski- ja Diskantti-nuppien yläpuolella. Jokaisella taajuuskorjainmallilla on yksilölliset ääniominaisuudet, jotka vaikuttavat siihen, miten Basso-, Keski- ja Diskantti-nupit reagoivat.

  • British Bright: 1960-luvun brittiläisten combo-vahvistimien taajuuskorjainten inspiroimana se on kovaääninen, aggressiivinen ja siinä on vahvemmat korkeat äänet.

  • Vintage: Jäljittelee samantyyppistä piiriä käyttävien amerikkalaisten Tweed-tyylisten vahvistimien ja brittiläisten vintage-stack-vahvistimien taajuuskorjainten toimintaa.

  • U.S. Classic: Perustuu American Blackface -vahvistimien taajuuskorjaimen piiriin ja siinä on täsmällisemmät äänet kuin Vintage-taajuuskorjaimissa sekä tiukemmat matalat ja terävämmät korkeat äänet.

  • Modern: Toimii hyvin aggressiivisten korkeiden, syvien matalien ja ilmavien keskiäänien kanssa, jotka yhdistetään tämän aikakauden rock- ja metallimusiikkityyleihin.

  • Boutique: Toistaa ”retromodernin” boutique-vahvistimen ääntä ja on hyvä valinta puhtaalle, kirkkaalle soundille.

Sävysäätimien säätäminen

 • Säädä taajuuskorjainmallien taajuustasoja kiertämällä Basso-, Keski- ja Diskantti-nuppeja samaan tapaan kuin säätäisit oikean kitaravahvistimen ääninuppeja. Näiden nuppien toiminta ja vaikutus muuttuu, kun valitaan eri taajuuskorjainmalleja.