Transformaatiopadin käyttäminen

GarageBand sisältää kokoelman patcheja jotka käyttävät uutta tehokasta syntetisaattorimoottoria. Kun joku näistä patcheista on valittu, transformaatiopadi tulee näkyviin Smart Controlit -osiossa. Voit säätää patchin ääntä vetämällä suorakaiteen muotoista rajauslaatikkoa transformaatiopadin sisällä.

Jokainen transformaatiopadin kahdeksasta osiosta (nimeltään tilannevedos) edustaa patchin ääntä ohjaavaa täydellistä asetuskokoelmaa. Kun rajauslaatikko on yhden tilannevedoksen päällä, kuulet tilannevedoksen äänen. Kun rajauslaatikko peittää osittain useampia tilannevedoksia, luodaan niiden tilannevedosten äänistä uusi ääni. Kuinka paljon kustakin tilannevedoksesta otetaan uuteen ääneen riippuu siitä, kuinka paljon rajauslaatikko peittää tilannevedosta.

Patchin äänen hallinta transformaatiopadilla

  • Toisto käyttäen yhtä tilannevedosta: vedä rajauslaatikko tilannevedoksen päälle.

  • Useiden tilannevedosten äänien transformointi: vedä rajauslaatikkoa niin, että se osittain peittää tilannevedokset.

Transformaatiopadia käyttävät mm. Deep Synth Bass-, Classic Techno Lead- ja Celestial Voices -patchit.