Tehosteliitännäisten lisääminen ja muokkaaminen

Tehosteilla voidaan muovata ja parantaa musiikin soundia useilla eri tavoilla. Monet tutut popmusiikkisoundit tuotetaan tehosteilla.

GarageBand-projektissa jokaisella patchilla on enintään neljä sisäistä tehosteliitännäistä. Smart Control -inspektorissa voidaan lisätä patchiin, tehosteliitännäisiä, laittaa ne päälle tai pois, järjestää niitä ja poistaa niitä. Tehosteen asetuksia voidaan säätää myös avaamalla tehosteliitännäisen ikkuna.

Tehostetyypit

GarageBand sisältää valikoiman studiolaatuisia tehosteliitännäisiä, joita voit käyttää projekteissa:

 • Kompressori (Compressor): Kompressori tasoittaa äkillisiä voimakkuuden muutoksia säätämällä patchin äänenvoimakkuutta. Kompressointi voi lisätä raidan tai kappaleen terävyyttä ja saada kuulostamaan paremmalta, kun se soitetaan laitteilla, joiden dynaaminen alue on kapea.

 • Viive (Delay): Viivetehoste uudelleentoistaa ääntä kaiun tavoin. Se voi lisätä ääneen hienovaraisen tilavaikutelman tai luoda vaikutelman, että laulaja tai instrumentti on suuressa huoneessa, luolassa tai avaruudessa.

 • Särö (Distortion): Särötehosteet, kuten vahvistinsimulaatio ja overdrive, muuttavat alkuperäisen äänen sävyä luoden siihen analogisen tai digitaalisen särön.

 • Taajuuskorjain (EQ): Taajuuskorjain on tehokas ja monipuolinen tehoste, jolla voi muuttaa valittujen äänen taajuuksien voimakkuutta. Taajuuskorjaimella voi tehdä projektiin sekä hienovaraisia että dramaattisia muutoksia. Taajuuskorjain on ehkä yleisimmin käytetty tehoste popmusiikissa. GarageBand-patcheissa on taajuuskorjaintehoste, jolla voit tarkastella ja muokata eri taajuuskaistoja.

 • Modulaatio: Modulaatiotehosteet sisältävät chorus-, flanger- ja phaser-tehosteet. Viivetehosteen tavoin ne uudelleentoistavat mutta sen lisäksi ne siirtävät tai moduloivat, kun uudelleentoistettu signaali toistetaan. Signaalin sävelkorkeutta suhteessa alkuperäiseen voidaan myös muuttaa.

 • Kohinaportti (Noise Gate): Kohinaportti vaimentaa kynnystason alapuoliset äänet ja vähentää näin hiljaista kohinaa. Sitä käytetään usein sarjan ensimmäisenä tehosteena, ja se sisällytetään ääniraitoihin syöttökohinan välttämiseksi.

 • Jälkikaiku (Reverb): Jälkikaiku jäljittelee äänen luonnollisia heijastuksia ympäröivässä tilassa. Se voi lisätä lauluun ja instrumentteihin selkeyttä ja läheisyyden vaikutelmaa tai jäljitellä erilaisia huoneita ja muita akustisia tiloja.

 • Muut: GarageBand sisältää muuntyyppisiä tehosteita, kuten erilaisia vahvistinmalleja, pitch shifter -tehosteita, suodattimia ja muita erikoistehosteita.

Master-raidan tehosteet

Master-raita sisältää tehosteita, jotka muokkaavat projektin kokonaissoundia. Voit lisätä, muokata, järjestää ja poistaa master-raidan tehosteita samalla tavalla kuin muilla raidoilla. Master-raidan tehosteita voi tarkastella osoittamalla Smart Controlsit -valikkorivin Master-painiketta ja osoittamalla sitten Inspektori-painiketta Inspektoripainike.

Master-raita sisältää Master-kaiku- ja Master-jälkikaiku-tehosteet. Voit muuttaa Master-kaiku- ja Master-jälkikaiku-asetuksia Tehosteet-välilehdellä, kun master-raita on valittuna. Jokainen ääni- ja ohjelmistoinstrumenttiraita sisältää Master-kaiku- ja Master-jälkikaiku-liukusäätimen, jolla voidaan säätää raidalle käytettyä Master-kaiku- ja Master-jälkikaiku-tehostetta.

Smart Control -inspektorin avaaminen

 • Osoita Smart Controls -valikkorivillä Inspektoripainiketta Inspektoripainike.

Tehosteliitännäisen lisääminen

 1. Avaa Smart Control -inspektori.

 2. Osoita Liitännäiset-alueella tyhjää liitännäispaikkaa, valitse tehostekategoria ja valitse sitten liitännäinen alivalikosta.

  Kuva. Tehosteliitännäisen valitseminen liitännäisten oikotievalikosta.

  Näytölle avautuu liitännäisikkuna, jossa näkyvät liitännäisten säätimet.

Eri liitännäisen valitseminen

 1. Avaa Smart Control -inspektori.

 2. Osoita liitännäispaikan oikealla puolella, valitse kategoria ja valitse sitten uusi liitännäinen alivalikosta. Uusi liitännäinen korvaa edellisen valinnan.

Liitännäisen kytkeminen pois päältä

 1. Avaa Smart Control -inspektori.

 2. Pidä osoitinta liitännäisen paikan päällä ja osoita sitten liitännäisen paikan vasemmalla puolella olevaa virtapainiketta.

  Kytke liitännäinen takaisin päälle osoittamalla virtapainiketta uudelleen.

Tehosteliitännäisten järjestyksen muuttaminen

 1. Avaa Smart Control -inspektori.

 2. Vedä liitännäisiä keskeltä ylös tai alas.

Liitännäisten järjestyksen muuttaminen voi muuttaa patchin soundia. Liitännäiset toimivat peräkkäin: järjestyksessä ylempänä olevan liitännäisen lähtö lähetetään sen alla olevan liitännäisen tuloon.

Tehosteliitännäisen poistaminen

 1. Avaa Smart Control -inspektori.

 2. Osoita liitännäispaikan oikealla puolella ja valitse sitten ponnahdusvalikosta Ei liitännäistä.

Liitännäisen asetusten muokkaaminen

 1. Avaa Smart Control -inspektori.

 2. Avaa liitännäisen ikkuna osoittamalla liitännäisen paikan keskiosaa.

 3. Muuta tehosteasetusten arvoja vetämällä liitännäisen ikkunassa liukusäädintä, siirtämällä ohjauspisteitä ja käyttämällä muita säätimiä.

Kohinaportin käyttäminen ääniraidalla

 • Kohinaportin laittaminen päälle ja pois päältä: Valitse Kohinaportti-valintaneliö.

 • Kohinaportin herkkyyden säätäminen: Vedä Kohinaportti-liukusäädintä vasemmalle tai oikealle.

Master-kaiku- tai Master-jälkikaiku-asetuksen muuttaminen

 1. Osoita Liitännäiset-alueen alaosassa olevaa Muokkaa-painiketta.

 2. Valitse ylemmästä ponnahdusvalikosta Kaiku tai Jälkikaiku.

  Kuva. Master-tehosteen valitseminen.
 3. Valitse alemmasta ponnahdusvalikosta asetus Master-kaiulle tai Master-jälkikaiulle.

 4. Kun olet valmis, palaa raitaan, josta aloitit, osoittamalla Takaisin raitaan.

Voit myös lisätä uusia soundeja ja tehosteita GarageBand-projekteihin Audio Units -liitännäisillä. Jos haluat lisätietoa, katso Audio Units -liitännäisten käyttäminen GarageBandissa.