Taajuuskorjaintehosteen käyttäminen

GarageBand-patchit sisältävät taajuuskorjaintehosteen (EQ), jolla on helppo parantaa raitojen ja projektin äänenlaatua. Taajuuskorjaintehoste sisältää seuraavat ominaisuudet:

 • Kahdeksan itsenäistä taajuuskorjaimen kaistaa järjestettynä alimmasta (basso) korkeimpaan (diskantti)

 • Optimaaliset esiasetukset eri käyttötarkoituksiin ja erilaisia instrumentteja varten

 • Analysointityökalun, jolla näet raidan taajuudet toiston aikana määrittääksesi vahvistettavat tai leikattavat taajuudet

Taajuuskorjaintehosteen näyttäminen

 1. Avaa Smart Controls -osio osoittamalla säädinpalkissa Smart Controls -painiketta Älykkäät säätimet -painike.

 2. Osoita Smart Controlsit -valikkorivillä taajuuskorjainpainiketta.

  Jos patch ei jo sisällä taajuuskorjainliitännäistä, sellainen lisätään patchin viimeisen liitännäisen perään.

  Kuva. Smart Controlsien taajuuskorjain

Taajuuskorjain näkyy Smart Controlsit -osiossa. Keskellä on taajuuskorjaimen grafiikkanäyttö. Ylhäällä näkyvät kuvakkeet, joista tunnistat kunkin taajuuskorjaimen kaistan. Alhaalla on analysointityökalun painike sekä taajuuden, vahvistuksen/vaimennuksen ja resonanssin numeronäytöt valitulle taajuuskorjaimen kaistalle.

Huomaa: Patchissa voidaan käyttää useampaa kuin yhtä taajuuskorjaintehostetta, joko lisäämällä taajuuskorjaimia tai muuttamalla olemassa olevan tehosteliitännän taajuuskorjaimeksi. Kun patchissa on useampi kuin yksi taajuuskorjain, vain ensimmäinen (ylin) näkyy Smart Controlsien taajuuskorjainosiossa, kun osoitat Taajuuskorjaus-painiketta. Voit avata muut taajuuskorjaimet erillisessä liitännäisikkunassa.

Taajuuskorjainasetusten säätäminen

 • Taajuuskorjaimen kaistan säätäminen graafisesti: Ota taajuuskorjaimen kaista käyttöön osoittamalla sitä ja nosta tai laske tämän kaistan tasoa vetämällä kaistan säätöpistettä ylös tai alas. Muuta kaistan taajuutta vetämällä oikealle tai vasemmalle.

  Muutokset näkyvät grafiikkanäytöllä.

 • Taajuuskorjaimen kaistan säätäminen numeerisesti: Ota taajuuskorjaimen kaista käyttöön osoittamalla sitä ja vedä sitten taajuuden, vahvistuksen/vaimennuksen tai resonanssin numeroa ylös tai alas. Voit myös kaksoisosoittaa lukua ja syöttää uuden arvon.

 • Kokonaisvahvistuksen säätäminen: Vedä Taajuuskorjain-näytön oikeassa reunassa olevaa Vahvistus-liukusäädintä.

 • Taajuuskorjaintehosteen laittaminen pois päältä: Osoita Inspektori-painiketta Inspektoripainike ja osoita sitten virtapainiketta Smart Control -inspektorissa.

Taajuuskorjainesiasetusten käyttäminen

 • Esiasetuksen valitseminen: Osoita Inspektori-painiketta Inspektoripainike ja valitse sitten Esiasetus-ponnahdusvalikosta esiasetus Smart Control -inspektorissa.

 • Muokatun esiasetuksen tallentaminen: Osoita Inspektori-painiketta Inspektoripainike ja valitse sitten Smart Control -inspektorin Esiasetus-ponnahdusvalikosta Tallenna nimellä, kirjoita esiasetukselle nimi ja osoita sitten Tallenna.

Analysointityökalun käyttäminen

 • Analysointityökalun käyttäminen: Osoita Analyysi-painiketta ja toista sitten projekti.

  Kun projekti toistuu, raidan taajuuskäyrä näkyy taajuuskorjainikkunan grafiikkanäytössä näyttäen taajuudet, jotka ovat voimakkaampia tai hiljaisempia. Voit säätää taajuusalueita grafiikkanäytöllä taajuuskäyrän katselemisen aikana.

  Analyysityökalun laittaminen pois päältä: Osoita Analyysi-painiketta uudelleen.

Varmista, että otat analysointityökalun pois päältä, kun et käytä sitä. Kun taajuuskorjainikkuna on näkyvissä, analysointityökalu käyttää osaa prosessorin tehosta.

Voit käyttää taajuuskorjaintehostetta master-raidalla ja muokata näin koko projektin tai yksittäisillä raidoilla.