Arpeggiaattorin käyttäminen

Voit käyttää Arpeggiaattoria ohjelmistoinstrumenttiraidalla. Kun Arpeggiaattori on käytössä, koskettimistolla soitetut soinnut arpeggioidaan, eli soitetaan nuotti kerrallaan, ei yhtä aikaa.

Kun laitat Arpeggiaattorin päälle, Arpeggiaattori-ponnahdusvalikko tulee näkyviin valikkoriville. Voit valita Arpeggiaattori-esiasetuksen ja säätää Arpeggiaattori-asetuksia, kuten säveljärjestystä, sävelaluetta ja oktaavialuetta, Arpeggiaattori-ponnahdusvalikosta.

Arpeggiaattorin laittaminen päälle

  • Osoita Smart Controlsit -valikkorivillä Arpeggiaattori-painiketta Arpeggiaattoripainike.

    Arpeggiaattori-ponnahdusvalikko tulee näkyviin valikkoriviin.

Arpeggiaattori-esiasetuksen valitseminen

  • Valitse esiasetus Smart Controlsit -valikkorivin Arpeggiaattori-ponnahdusvalikosta.

    Kuva. Smart Controlsien arpeggiaattori

Arpeggiaattori-asetusten säätäminen

Tee Arpeggiaattori-ponnahdusvalikossa jokin seuraavista:

  • Valitse nuottijärjestys ja valitse sitten arpeggioidut nuotit alavalikosta.

  • Valitse Nopeus ja valitse arpeggioitujen sävelten nuottiarvo kappaleen tempon perusteella.

  • Valitse oktaavialue ja valitse sitten, kuinka monta oktaavia arpeggio kattaa.