Sanasto

amp Lyhenne englannin sanasta amplifier eli vahvistin. Viittaa erityisesti kitaravahvistimeen. Kitaravahvistimia on kahden tyyppisiä, combo-vahvistimia ja stack-vahvistimia. GarageBand sisältää eri vahvistinmalleja, jotka jäljittelevät kuuluisien kitaravahvistimien ääntä.

Apple Loops Esiäänitettyjä äänitiedostoja (joko ääni- tai MIDI-alueita), joiden äänenkorkeus tai tempo saattavat vaihdella ja jotka on suunniteltu toistettavaksi silmukkana. GarageBand sisältää paljon Apple Loop -silmukoita, joita voit lisätä projekteihisi. Voit etsiä ja esikuunnella silmukoita Silmukkaselaimessa ja lisätä sitten haluamasi projektin Raidat-alueelle. Katso myös silmukka.

sovitusalue Kahdeksan tahdin pituinen suorakaiteen muotoinen alue, jonka voit lisätä projektiin ja sitten luoda erilaisia osioita, kuten intron, säkeen ja kertosäkeen. Voit sitten järjestää projektin uudelleen siirtämällä osioita Raidat-alueella. Sovitusalueet ovat erityisen hyödyllisiä silloin, kun lisäät projektiin uutta sisältöä (äänitteitä tai silmukoita) ja haluat kokeilla erilaisia sovituksia.

ääni Äänitetty tai sähköisenä signaalina äänitetty ääni. GarageBandissa mikrofonista tai sähköisestä musiikki-instrumentista äänitetty ääni näkyy Raidat-alueen äänialueella.

ääniliitäntä Laite, jolla ääni saadaan sisään tietokoneeseen ja ulos tietokoneesta. Ääniliitäntä muuntaa analogiset signaalit (esimerkiksi mikrofoneista tai soittimista) digitaaliseksi äänidataksi, jota tietokone voi käsitellä. Vastaavasti se muuntaa tietokoneelta tulevan digitaalisen äänidata analogisiksi signaaleiksi, jotka kaiuttimet voivat toistaa.

Audio Units (AU)  OS X -vakiomuoto tosiaikaisille liitännäisille. Audio Units -liitännäisiä voidaan käyttää äänitehosteisiin, ohjelmistoinstrumenteihin ja generaattoreihin. AU-muoto on osa käyttöjärjestelmää, ja kaikki soveltuvat ohjelmat voivat käyttää asennettuja AU-liitännäisiä. GarageBand tukee kaikkia AU-muotoisia liitännäisiä.

automaatio Ominaisuus, jonka avulla voi luoda projektiin ajan mittaan tapahtuvia muutoksia. GarageBand sisältää automaatiokäyrät kaikille raidoille, mukaan lukien master-raita. Äänenvoimakkuus-, panorointi-, tempo- ja muita asetuksia automatisoidaan lisäämällä automaatiokäyrään automaatiopisteitä ja muuttamalla sitten asetusten arvoa ajan mittaan vetämällä automaatiopisteitä.

tahti Säännönmukainen joukko iskuja, jotka kuullaan yhdessä musiikkikappaleen laajempana rytmillisenä sykkeenä. Projektin tahtilaji näyttää kunkin tahdin iskujen määrän sekä jokaisen iskun nuottiarvon. Nuotinnuksessa tahdit erotetaan pystyviivoilla.

isku Musiikkikappaleen säännönmukainen, toistuva rytminen syke. Projektin tahtilaji näyttää kunkin tahdin iskujen määrän sekä jokaisen iskun nuottiarvon. Katso myös tahti.

bpm Lyhenne sanoista beats per minute eli iskua minuutissa. Bpm-arvolla ilmaistaan musiikkikappaleen tempo. Katso myös tempo.

sointu Joukko yhtä aikaa soitettuja nuotteja. Soinnut voivat olla duuri- tai mollisointuja, ja niissä voi olla myös seitsemäs nuotti (septimisoinnut) tai muita lisättyjä nuotteja. Kun soitat soinnun ohjelmistoinstrumenttiraidalla, soinnun nimi näkyy LCD-näytössä.

chorus (1) Kertosäe eli kappaleen osio, joka toistetaan yleensä säkeiden välillä. (2) Englannin sana chorus viittaa myös tehosteeseen, joka luodaan toistamalla useita soittimia tai lauluääniä yhtä aikaa hieman eri ajoituksilla.

Klavikordi Eräs kosketinsoitin, lyhennetään englannissa sanalla clav. Klavikordin ääni tuotetaan näppäilemällä (ei lyömällä) kieliä. Sen ääni muistuttaa enemmän kitaraa kuin pianoa. GarageBand sisältää eri klavikordiääniä ohjelmistoinstrumentteina.

leikkautuminen Viittaa äänen vääristymiseen, joka syntyy, kun äänenvoimakkuus ylittää enimmäistason, jonka kaiutin tai muu laite pystyy toistamaan selkeästi. Raidan tasomittariin (raidan otsakkeessa) syttyy punainen valo, kun raidalla tapahtuu leikkautumista.

kompressori Tehoste, joka tasoittaa kappaleen tai raidan äänekkäimpien ja hiljaisimpien osien eroa. Tämä tekee soundista tasaisemman. Kompressointi voi saada raidan kuulostamaan terävämmältä ja kappaleen kuulostamaan paremmalta, kun se soitetaan laitteilla, joiden dynaaminen alue on kapea. GarageBand sisällyttää kompressorin jokaiseen instrumenttiraitaan ja master-raitaan.

Säädinpalkki Raidat-alueen yläpuolella oleva vaakasuuntainen työkalu, joka sisältää säätimiä, joilla voi näyttää ja kätkeä GarageBandin eri osia, hallita toistoa, muuttaa projektiasetuksia ja suorittaa muita toimintoja. Opi soittamaan -ikkunassa on oma säädinpalkki, joka sisältää oppitunneilla tarvittavat säätimet. Jos haluat lisätietoa, katso GarageBand-ikkuna.

Core Audio Standardoitu ääniohjain kaikille Macintosh-tietokoneille, joissa on Mac OS X. Core Audio on osa OS X:ää, ja se mahdollistaa kaikkien Core Audio -yhteensopivien ääniliitäntöjen käyttämisen. GarageBand on yhteensopiva Core Audio -yhteensopivien äänilaitteiden kanssa.

Core Midi Standardoitu MIDI-ohjain kaikille Mac-tietokoneille, joissa on Mac OS X. Core MIDI on osa OS X:ää, ja se mahdollistaa kaikkien Core MIDI -yhteensopivien MIDI-laitteiden liittämisen. GarageBand on yhteensopiva Core MIDI -yhteensopivien MIDI-laitteiden kanssa.

sisäänlaskenta Termi, joka tarkoittaa ennen äänitystä (tai toistoa) kuuluvia metronomi-iskuja, yleensä yhden tahdin verran. Sisäänlaskenta voi auttaa olemaan valmis äänittämään projektin tempon mukaisesti. Säädinpalkissa on Sisäänlaskenta-painike Sisäänlaskentapainike, jolla voi hallita sisäänlaskentaa.

syklialue Määritettävissä oleva alue, joka mahdollistaa useiden ottojen äänittämisen tiettyyn osaan projektia. Määritä projektin alue, jonka päälle äänitetään, laittamalla syklialue päälle ja vetämällä sitten syklialueen päät viivaimen alla olevalle alueelle. Kun äänität ja toistat projektia, toistopaikka palaa syklialueen alkukohtaan joka kerta kun se saavuttaa alueen lopun.

desibeli (dB) Äänen voimakkuuden mittayksikkö. Desibeliasteikolla 1 dB vastaa likimääräisesti pienintä ihmiskorvin havaittavissa olevaa muutosta.

särö (1) Karkea tai terävä ääni, joka syntyy tavallisesti silloin, kun äänenvoimakkuus ylittää tason, jonka äänilaitteisto pystyy toistamaan selkeästi. (2) Tehoste (distortion), jolla soundista tehdään karheampaa ja kovempaa overdriven tapaan.

DrummerGarageBandin ominaisuus, jolla voi lisätä projektiin virtuaalirumpalin Drummer-raidalla. Voit muokata rumpalin soittotyyliä Drummer-editorissa.

Drummer-editoriGarageBandissa oleva editori, jolla voit muokata rumpalin soittotyyliä valitsemalla esiasetuksia ja säätämällä yksittäisiä asetuksia, kuten setin kuvioita ja filliasetuksia.

dynamiikka (1) Äänen tai raidan suurimman ja pienimmän äänenvoimakkuuden välinen ero. Kutsutaan toisinaan dynamiikka-alueeksi. (2) Ajan mittaan tapahtuva muutos.

kaiku Tehoste, jossa ääntä toistetaan uudelleen viiveellä, mikä usein antaa vaikutelman suuresta tilasta. Kutsutaan joskus viiveeksi.

editoriGarageBandissa oleva alue, joka näyttää lähikuvan Raidat-alueella olevan raidan osasta. Voit muokata Raidat-alueen alapuolella olevassa editorissa sekä äänitysten että Apple Loops -silmukoiden alueita. Se, mitä editorissa näkyy ja mitä muokkauksia voi tehdä, vaihtelee valitun raidan (ääniraita tai ohjelmistoinstrumenttiraita) tyypin mukaan.

tehoste Tietokonealgoritmi (tai laite) joka muuttaa raidan ääntä. Popmusiikissa käytetään usein tehosteita äänen ilmeikkyyden lisäämiseksi. GarageBand sisältää ammattilaislaatuisia tehosteita, kuten kompressori, taajuuskorjain (EQ), kaiku ja jälkikaiku.

EQ Lyhenne englannin sanasta equalization eli taajuuskorjaus. Taajuuskorjaus on yleisesti käytetty tehoste, jolla muovataan äänen tiettyjä taajuuksia. Taajuuskorjauksella voi muuttaa raidan tai kappaleen laatua sekä dramaattisesti että hienovaraisesti.

uloshäivytys Uloshäivytys luodaan pienentämällä äänenvoimakkuutta asteittain hiljaisuuteen saakka, yleensä kappaleen lopussa. GarageBandissa voit lisätä raitaan automaattisen uloshäivytyksen tai lisätä sisään- tai uloshäivytyksen käsin raidan Äänenvoimakkuus-automaatiokäyrällä.

Suodatin Tehoste, joka päästää läpi äänen tietyt taajuudet mutta estää (suodattaa) tai vaimentaa muita. GarageBand sisältää eri taajuuskorjaussuodattimia sekä automaattisen suodatustehosteen.

flanger Tehoste, joka manipuloi ääntä toistamalla sitä toistuvasti hieman eri sävelkorkeuksilla. GarageBand sisältää Flanger-tehosteeen sekä flanger-efektipedaalin sähkökitararaidoille.

Flex Time Tapa muokata nuottien ja iskujen ajoitusta flex-merkkien avulla äänieditorissa. Äänieditorissa voit lisätä flex-merkkejä tiettyyn aaltomuodon osaan, jota haluat muokata. Aaltomuodon huippua (kutsutaan nimellä transientti) osoittamalla lisätään flex-merkki, jonka avulla voit siirtää kyseistä aaltomuodon osaa, jotta se on linjassa iskun tai toisen raidan tapahtuman kanssa. Flex-merkit lisätään myös edeltävään ja seuraavaan transienttiin. Kun olet lisännyt flex-merkkejä äänialueelle, voit käyttää niitä äänimateriaalin ajan venyttämiseen (tiivistys tai laajennus).

fuzz Vahva särö, jota tyypillisesti käytetään sähkökitararaidoilla rouheamman soundin saamiseksi. GarageBand sisältää Fuzz Machine -efektipedaalitehosteen, jota voidaan käyttää sähkökitararaidoilla.

vahvistus (gain) Muistuttaa äänenvoimakkuutta, mutta viittaa erityisesti sähköisen äänisignaalin voimakkuuteen. Voit säätää sähkökitararaidan vahvistimen vahvistusta siten, että äänestä tulee hiljaisempi ja puhtaampi tai kovempi ja säröisempi.

ruudukko Työkalu, jolla voit kohdistaa Raidat-alueella ja editorissa olevia kohteita viivaimen tahteihin ja iskuihin. Kun laitat ruudukon päälle, seuraavat toiminnot kohdistuvat lähimpään ruudukon kohtaan Raidat-alueella: silmukoiden vetäminen, alueiden siirtäminen ja koon muuttaminen, toistopaikan siirtäminen, syklialueen säätäminen ja automaatiopisteiden siirtäminen.

groove-raita Raita, johon projektin muiden raitojen ajoituksen sovitetaan (synkronoidaan). Kun toistat projektia, muut raidat sovittavat ajoituksensa groove-raidan ajoitukseen. Kussakin projektissa voi olla vain yksi groove-raita.

tulolähde Asetus, joka on valittava GarageBandissa, jotta mikrofonin, sähkökitaran tai muun sähköinstrumentin ääni kuuluisi GarageBandissa. Voit asettaa tulolähteen, kun lisäät ääniraidan.

intro Lyhenne englannin sanasta introduction. Kappaleen aloitusosa, joka kestää yleensä ensimmäisen säkeen alkuun.

sävellaji Musiikkitermi asteikolle (nuottisarjalle), joka alkaa tietystä nuotista tai sävelkorkeudesta. Tätä nuottia kutsutaan asteikon juureksi tai perussäveleksi. GarageBandissa voit asettaa sävellajin, kun luot uuden projektin, ja muuttaa sitä LCD:ssä, kun työstät projektia.

LCD Lyhenen englannin sanoista liquid crystal display. LCD sijaitsee säädinpalkin keskellä Raidat-alueen yläpuolella. Se näyttää toistopaikan nykyisen sijainnin, ja voi näyttää projektin tempon, sävellajin ja tahtilajin. Valitusta LCD-tilasta riippuen voit hallita projektin eri aspekteja.

KirjastoGarageBandissa Raidat-alueen vasemmalla puolella oleva alue, jossa voit valita valitulle raidalle patchin. Katso myös patch.

lukko (raidat) Ominaisuus, jolla voidaan estää raidan muuttaminen vahingossa. Kun raita on lukittu, et voi tallentaa sille, muokata sitä tai luoda siihen uusia alueita. Voit lukita ja avata raitoja raitojen otsakkeissa olevilla lukkopainikkeilla Lukkopainike.

silmukka (1) Esiäänitetty ääni- tai MIDI-alue, joka on suunniteltu toistumaan toistuvasti. (2) Alueen kopioiminen tai monistaminen siten, että se toistuu useita kertoja. Katso myös Apple Loops -silmukat.

SilmukkaselainGarageBandissa oleva alue, jossa voit nopeasti etsiä silmukoita instrumentin, tyylilajin ja halutun tunnelman mukaan, esikuunnella niitä ja lisätä niitä projektiin. Silmukkaselaimessa on kaksi näkymää: sarakenäkymä ja painikenäkymä. Voit myös muokata Silmukkaselaimen omaan työskentelytapaasi sopivaksi. Kun avaat Silmukkaselaimen, se näkyy Raidat-alueen oikealla puolella.

master-raita Raita, jolla ohjataan projektin kokonaissoundia. Voit näyttää master-raidan Raidat-alueella ja muokata master-raidalla master-äänenvoimakkuutta, sävelkorkeutta ja tempon automaatiokäyriä. Voit lisätä ja muokata master-raidan tehosteita Smart Controlsit -osion Master-raita-välilehdellä.

MediaselainGarageBandissa oleva alue, jolla avulla voit tuoda GarageBand-projektiin kuvia iPhoto-kirjastosta, kappaleita iTunes-kirjastosta ja elokuvia Elokuvat-kansiosta. Voit myös tuoda toisen GarageBand-projektin nykyiseen projektiin.

metronomi Laite, joka ilmaisee tikityksenä säännölliset aikavälit, kuten musiikin iskut. GarageBandissa metronomia käytetään projektin äänittämisen tai toistamisen aikana. Voit myös käyttää sisäänlaskentaa, joka alkaa tahdin verran ennen toistoa.

MIDI Lyhenne sanoista Musical Instrument Digital Interface. Protokollastandardi sähköisten musiikki-instrumenttien ja tietokoneiden väliseen kommunikointiin. Voit soittaa ohjelmistoinstrumentteja GarageBandissa USB-koskettimistolla tai muulla MIDI-yhteensopivalla koskettimistolla.

miksaus Kappaleen osien yhdistäminen yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Voit miksata kappaleen säätämällä raitojen äänenvoimakkuutta suhteessa toisiinsa, panoroimalla raitoja stereokentän eri osiin, lisäämällä tehosteita ja tekemällä muutoksia master-raitaan. Kappaleen eri osien miksausta voi muuttaa myös automaatiolla.

tarkkailu Raidan tuloon liitetyn instrumentin tai mikrofonin äänen kuuleminen GarageBandissa soittamisen ja äänittämisen aikana. Joissakin tilanteissa, etenkin käytettäessä kuulokkeiden sijaan tietokoneen kaiuttimia, tarkkailu kannattaa laittaa pois päältä kierron välttämiseksi.

mono, monofoninen Mikrofoni tai musiikki-instrumentti (kuten sähkökitara), jolla on yksi lähtö. Mikrofonilla tai musiikki-instrumentilla, jolla on erilliset lähdöt vasemmalla ja oikealla on stereoääni. Kun valitset mikrofonin tai instrumentin tulolähteen, valitse mikrofonin tai instrumentin tyyppiä (mono tai stereo) vastaava lähde.

Elokuva-raita Raita, joka näyttää elokuvan kehykset miniatyyreinä. Näytettävien kehysten määrä riippuu Raidat-alueen zoomaustasosta. Kaikki kehykset tasataan vasemmalle viimeistä kehystä lukuun ottamatta, joka tasataan oikealle.

nuotti Musiikkitermi äänen korkeudelle tai taajuudelle. Tavallisimmissa asteikoissa, kuten duuri- ja molliasteikoissa, on 7 nuottia (c, d, e, f, g, a, h). Kromaattisessa asteikossa on 12 nuottia.

nuotinnus Musiikin visuaalinen esitystapa, joka näyttää nuotit, tauot, tahdit ja muut musiikkisymbolit. GarageBand-editori sisältää partituurinäkymän, jossa voit näyttää ohjelmistoinstrumenttiraidat nuotinnuksena.

oktaavi Nuotti, jonka korkeus on joko kaksinkertainen tai puolet toisen nuotin korkeudesta. Nuotit, jotka ovat oktaavin etäisyydellä toisistaan, kuulostavat samankaltaisilta, ja ne katsotaan skaalan samoiksi nuoteiksi (c, d, e, f jne.) Oktaavin päässä toisistaan olevan kahden nuotin välissä on 12 puolisävelaskelta.

outro Kappaleen loppuosa, jota usein toistetaan uudelleen ja uudelleen äänen häipyessä hiljaisuuteen.

overdrive Tehoste, joka jäljittelee putkivahvistimen ääntä, jonka liioiteltu vahvistus luo omintakeisen säröisen soundin. GarageBand sisältää Overdrive-tehosteen, jonka voi lisätä mihin tahansa raitaan, sekä overdrive-efektipedaalitehosteita, joita voi käyttää sähkökitararaidalla.

pan Viittaa panorointiin. Äänen sijainti stereokentässä vasemman ja oikean kaiuttimen välissä. Raidan panorointisijainti auttaa luomaan vaikutelman äänen tulosuunnasta. Instrumenttiraidan panorointisijaintia voi säätää raidan otsakkeessa olevalla panorointinupilla.

patch Elementti, joka sisältää instrumentin, tehosteet ja muut asetukset, jotka ohjaavat raidan ääntä. Kun valitset kirjastosta patchin, näitä asetuksia käytetään valittuun raitaan. Katso myös kirjasto.

phaser Tehoste, jossa ääntä toistetaan uudelleen siten, että uudelleentoistot ovat eri vaiheessa alkuperäiseen nähden. Phaser luo omintakeisen suhahtavan äänen (muistuttaa ohi lentävää suihkukonetta). GarageBand sisältää phaser-tehosteen sekä phaser-efektipedaalitehosteita sähkökitararaidoille.

sävelkorkeus Äänen havaittu korkeus tai mataluus. Musiikissa äänen sävelkorkeus ilmaistaan nuoteilla. Tieteellisesti sävelkorkeus vastaa äänen taajuutta, joka ilmaistaan värähtelyinä sekunnissa.

toistopaikka Raidat-alueella oleva pystyviiva, joka näyttää, mitä projektin osaa toistetaan, tai mistä toisto alkaa, kun osoitat Toista-painiketta Toistopainike. Toistopaikka ulottuu Raidat-alueen yläreunasta alareunaan. Toistopaikan yläpäässä oleva kolmio näyttää nykyisen sijainnin viivaimella.

projektivalitsin Alue, jossa luodaan ja avataan GarageBand-projekteja. Kun GarageBand avataan, se avaa projektivalitsimen, jotta voisit nopeasti avata äskeisen projektin tai luoda uuden projektin työpohjasta. Projektivalitsimesta voi valita eri tyyppisiä projekteja. Projektivalitsimessa voi myös valita ja avata Opi soittamaan -oppitunteja ja näyttää, esikatsella ja ladata oppitunteja Lesson Storesta.

alue Raidat-alueella oleva suorakaiteen muotoinen segmentti, joka edustaa äänityksiä, silmukoita ja tuotuja mediatiedostoja. Aina, kun äänität instrumenttia tai vedät silmukan Raidat-alueelle, luot alueen, joka sisältää äänittämäsi musiikin tai raidan musiikin. Alueita on useita eri tyyppejä ja ne näkyvät Raidat-alueella erivärisinä. Voit valita alueita Raidat-alueelta ja muokata niitä eri tavoin, kuten kopioimalla ja liittämällä, muutamalla kokoa, jakamalla ja yhdistämällä, transponoimalla tai nimeämällä uudelleen.

uudelleenmiksaus Uuden version luominen kappaleesta lisäämällä tai poistamalla materiaalia, vaihtamalla tehosteita ja tekemällä muita muokkauksia siten, että uusi versio on havaittavasti erilainen.

jälkikaiku Lyhennetään englannissa sanalla reverb. Tehoste, joka luo vaikutelman äänestä erilaisissa akustisissa tiloissa toistamalla äänen kopioita hieman eri ajoituksilla ja äänenvoimakkuuksilla. GarageBandissa jokainen raita sisältää Master-jälkikaiku-tehosteen, ja voit lisätä raitaan erillisen jälkikaikutehosteen, jolla on eri asetukset.

viivain Työkalu, joka kulkee vaakasuunnassa Raidat-alueen yläreunassa ja joka näyttää ajan joko tahteina tai iskuina, tai minuutteina ja sekunteina.

asteikko Musiikkitermi ryhmälle toisiinsa liittyviä nuotteja, jotka luovat perustan melodialle, sointusarjalle tai kokonaiselle kappaleelle. Yleisimpiä asteikkoja ovat duuriasteikko ja molliasteikko. Kun asetat GarageBand-projektin sävellajin, voit myös asettaa, käyttääkö se duuri- vai molliasteikkoa.

näyttösäädin Säädin, jolla vaihdetaan raidan äänen aspekteja. Näyttösäätimet on merkitty, jotta sinun olisi helpompi ymmärtää, mihin äänen aspektiin kukin säädin vaikuttaa. Katso myös Smart Control.

puolisävelaskel Pienin kahden nuotin välinen etäisyys eli intervalli. Suuremmat etäisyydet ilmaistaan puolisävelaskelten määrällä. Oktaavien välissä on 12 puolisävelaskelta.

Smart Control Joukko näytössä näkyviä säätimiä, joilla voit helposti säätää valitun raidan ääntä. Smart Controlit voivat ohjata selkä kanavaraita- että liitännäisparametreja, mukaan lukien ohjelmistoinstrumentit ja liitännäiset. Katso myös näyttösäädin.

ohjelmistoinstrumenttiGarageBandissa USB- tai MIDI-koskettimiston äänitystä kutsutaan ohjelmistoinstrumentiksi. Kun projekti toistetaan, tietokone luo projektissa olevan ohjelmistoinstrumentin äänen. GarageBand sisältää ohjelmistoinstrumenttiraitoja, joissa voit tallentaa ja muokata ohjelmistoinstrumenttiäänityksiä ja silmukoita. Ohjelmistoinstrumenttiäänitteen yksittäisiä alueita kutsutaan MIDI-alueiksi.

stereo Mikrofoni tai musiikki-instrumentti, jolla on erilliset lähdöt vasemmalla ja oikealla. Mikrofonilla tai musiikki-instrumentilla, jolla on yksi lähtö, on monoääni. Kun valitset mikrofonin tai instrumentin tulolähteen, valitse mikrofonin tai instrumentin tyyppiä (mono tai stereo) vastaava lähde.

efektipedaali Pedaali kitaratehosteille, jotka kitaristi voi laittaa päälle tai pois nopeasti painamalla painiketta jalalla. Käytetään myös englannin sanaa stompbox. GarageBandissa kaikki sähkökitararaidat sisältävät valikoiman efektipedaalitehosteita, joita voi lisätä ja muokata.

TAB, tabulatuuri Musiikkimerkintätapa, joka näyttää soittajalle, minne sormet laitetaan esimerkiksi kitaran otelaudalla. GarageBandin kitaraoppitunnit voivat näyttää nuotit ja soinnut tabulatuureina ja normaalina nuotinnuksena.

otto Termi yhdelle äänitykselle sarjassa äänityksiä kappaleen osassa. Muusikot äänittävät usein useita ottoja peräkkäin ja valitsevat sitten mieluisimman, tai yhdistelevät kunkin osan parhaat osat yhdeksi yhdistelmäotoksi. Syklialueen avulla voit äänittää useita ottoja ja valita sitten sen, jota haluat käyttää.

tempo Nopeus, jolla rytmilliset iskut tapahtuvat kappaleessa. Mitataan iskuina minuutissa (bpm). Kun luot uuden projektin, voit asettaa tempon projektivalitsimessa.

tahtilaji Musiikkitermi, joka määrittelee, miten musiikillinen aika on jaettu tahteihin ja iskuihin. Kaikilla GarageBand-projekteilla on tahtilaji, joka koostuu kahdesta luvusta ja näyttää murtoluvulta. Ensimmäinen numero näyttää tahdissa olevien iskujen määrän ja toinen numero näyttää iskuarvon (yhden iskun saavan nuotin tyypin).

ajoitus Tarkkuus, jolla nuotit ja muut musiikkitapahtuvat kohdistuvat kappaleen tahteihin ja iskuihin tai tiettyyn nuottiarvoon.

raita Raidat-alueen vaakasuuntaiset rivit, joilla järjestetään ja säädetään äänitteiden, silmukoiden ja muun projektissa olevan materiaalin ääntä. Laulua, instrumentteja ja muita ääniä äänitetään, ja äänityksistä, silmukoista ja muun raidan materiaalista luotuja alueita järjestetään. GarageBand-projektissa voidaan käyttää kolmen tyyppisiä raitoja: ääniraitoja, ohjelmistoinstrumenttiraitoja ja sähkökitararaitoja.

raidan otsake Jokaisessa raidassa oleva alue, jossa näkyy raidan nimi ja kuvake. Jokaisessa raidan otsakkeessa on myös säätimiä, joilla voi mykistää raidan, kuunnella sitä soolona, lukita raidan ja asettaa raidan äänenvoimakkuustason ja panorointikohdan sekä tarkistaa raidan tason.

Raidat-alueGarageBand-ikkunan pääosa. Raidat-alue esittää ajan visuaalisessa muodossa vasemmalta oikealle edeten. Projekti rakennetaan lisäämällä silmukoita, äänityksiä tai muuta materiaalia Raidat-alueella oleviin raitoihin. Raidat ulottuvat vaakasuunnassa Raidat-alueen yli alusta loppuun. Raidoilla voi järjestää ja hallita projektissa olevan instrumentin ääntä.

transponointi Alueen, raidan tai projektin sävelkorkeuden muuttaminen siten, että se soi eri sävellajissa. Raidalla olevia alueita voi transponoida editorissa Sävelkorkeus-liukusäätimellä, ja projektin voi transponoida kokonaan tai osittain master-raidan Sävelkorkeus-automaatiokäyrällä.

virittää, viritin Kitaran lavassa olevien viritysnuppien säätäminen siten, että viritys on viitesävelkorkeuden mukainen (a-nuotti = 440 Hz). GarageBand sisältää virittimen, jolla voit virittää kitaran visuaalisesti samalla, kun käsittelet projektia tai suoritat oppituntia.

voima Kuinka kovaa koskettimia painetaan soitettaessa USB-koskettimistolla (tai MIDI-koskettimistolla). Ohjelmistoinstrumenteissa suuremmalla voimalla soitetut nuotit kuulostavat erilaisilta kuin vähäisemmällä voimalla soitetut nuotit.

äänenvoimakkuus Äänen havaittu äänekkyys. Mitataan desibeleinä. GarageBand antaa säätää projektin kokonaisäänenvoimakkuutta Master-voimakkuus-liukusäätimellä ja yksittäisten raitojen äänenvoimakkuutta raitojen otsakkeissa olevilla äänenvoimakkuusliukusäätimillä.