Virittimen käyttäminen

Voit virittää järjestelmään liitettyjä instrumentteja Viritin-toiminnolla. Tällä varmistetaan, että ulkoiset instrumenttiäänitykset ovat samassa vireessä ohjelmistoinstrumenttien, näytteiden tai projektin olemassa olevien äänitysten kanssa.

Kuva. Viritin-liitännäinen.

Viritin sisältää seuraavat parametrit:

  • Graafinen viritys -näyttö: Näyttää nuotin sävelkorkeuden sentteinä. Keskiasennossa (kello 12) nuotti on viritetty oikein. Jos osoitin siirtyy keskikohdasta vasemmalle, nuotti on alavireessä. Jos osoitin siirtyy keskikohdasta oikealle, nuotti on ylävireessä. Väriä käytetään myös osoittamaan virityksen tarkkuutta; vihreä osoittaa viritetyn nuotin, oranssi osoittaa, että nuotti ei ole vireessä.

  • Vertaileva viritys -kenttä: Määritä nuotin sävelkorkeus virityksen lähtökohdaksi vetämällä pystysuunnassa. Oletusarvoinen nuotti on A (440 Hz) ja sen voi asettaa 0,1 Hz askelin alueelle 410–470 Hz.

  • Päänuotti-näyttö: Näyttää soitettavan nuotin kohdesävelkorkeuden (lähimmän viritetyn sävelkorkeuden).

  • Virityksen poikkeavuuden näyttö: Näyttää virityksen poikkeavuuden sentteinä.

  • Mykistä-painike: Mykistä osoittamalla.

Virittimen käyttäminen

  1. Osoita säädinpalkin Viritin-painiketta Viritinpainike.

  2. Soita yksittäinen nuotti instrumentilla ja katso Graafinen viritys- ja Päänuotti-näyttöjä. Jos nuotti on ala- tai ylävireinen päänuottiin nähden, Graafinen viritys -näytössä näkyy oransseja segmenttejä. Päänuotti näkyy oranssina ja Virityksen poikkeavuuden näyttö osoittaa, kuinka kaukana (sentteinä) nuotti on sävelkorkeudesta.

  3. Säädä instrumentin viritystä, kunnes Graafinen viritys -näytön osoitin on keskiasennossa ja Virityksen poikkeavuus -kentässä on nolla (0 senttiä).

    Graafinen viritys -näyttö ja Päänuotti ovat vihreitä, kun instrumentit ovat oikein viritettyjä.