Useille ohjelmistoinstrumenttiraidoille äänittäminen

Voit äänittää usealle ohjelmistoinstrumenttiraidalle samanaikaisesti.

Älykkäät säätimet -alueen nuppeiden ja muihin säätimiin äänityksen aikana tehdyt muutokset tallennetaan aluepohjaisena automaationa. Voit muokata Älykkäät säätimet -äänitystä myöhemmin MIDI Draw'lla.

Useille ohjelmistoinstrumenttiraidoille äänittäminen samanaikaisesti

 1. Osoita Äänitys käytössä -painiketta Äänitys käytössä -painike jokaisen raidan otsakkeessa, jolle haluat äänittää.

 2. Siirrä toistopaikka viivaimen siihen kohtaan, josta haluat äänityksen alkavan.

 3. GarageBand sisältää metronomin, jonka tasainen tikitys auttaa sinua pysymään tahdissa äänittäessäsi. Voit laittaa tämän päälle ja pois päältä käyttämällä säädinpalkin Metronomi-painiketta Metronomipainike:.

 4. Aseta metronomi soittamaan yhden tai kahden tahdin pituinen sisäänlaskenta ennen äänityksen alkamista osoittamalla säädinpalkin Sisäänlaskenta-painiketta Sisäänlaskentapainike.

  Huomaa: Tee alkuasetukset valitsemalla Tallenna > Sisäänlaskenta ja valitse sitten määrä.

 5. Aloita äänitys osoittamalla säädinpalkin Tallenna-painiketta (tai paina R) Äänityspainike.

 6. Soita nuotteja MIDI-koskettimistolla, Sävelnäppäily-ikkunassa tai näytöllä näkyvällä koskettimistolla. Äänitä niin monta sykliä kuin haluat.

  Kaikkiin äänittämään asetettuihin raitoihin ilmestyy uusi MIDI-alue.

 7. Lopeta äänitys osoittamalla säädinpalkin Lopeta-painiketta Pysäytyspainike (tai painamalla välilyöntipainiketta).