Ohjelmistoinstrumenttien toistaminen

Voit soittaa valitsemiasi ohjelmistoinstrumentteja käyttämällä sävelnäppäilyä tai näytön koskettimistoa. Voit käyttää myös koskettimistoa.

Erilaisten koskettimistojen herkkyys vaihtelee. Koskettimiston kosketusherkkyys vaikuttaa siihen, kuinka kovaa koskettimiston koskettimia on painettava, jotta ohjelmistoinstrumenttia voidaan soittaa suurimmalla voimatasolla. Jos soitat ohjelmistoinstrumentteja koskettimistolla, voit lisätä koskettimiston kosketusherkkyyttä, jolloin kevyemmin soittaminen tuottaa suuremman voimatason tai vähentää koskettimiston kosketusherkkyyttä, jolloin kovemmat voimat edellyttävät soittamista kovemmin.

Ohjelmistoinstrumentin soittaminen sävelnäppäilyä käyttäen

 1. Valitse Ikkuna > Sävelnäppäily (tai paina komento-K).

  Sävelnäppäily-ikkuna tulee näkyville ja siinä näkyy nuottien soittamiseen ja säädintietojen muuttamiseen käytettyjen näppäinten järjestys.

  Kuva. Sävelnäppäily-ikkuna.
 2. Valitse ohjelmistoinstrumenttiraita, jolle haluat soittaa.

 3. Soita ohjelmistoinstrumenttia käyttäen tietokoneen näppäimistön näppäimiä. Käytä muita ikkunassa näytettyjä näppäimiä seuraavien toimintojen suorittamiseen:

  • Siirtyminen ylös- tai alaspäin oktaaveittain: Paina X tai Y.

  • Nopeuden lisääminen tai vähentäminen: Paina V tai C.

  • Modulaation arvon muuttaminen: Paina 4–8 tai laita modulaatio pois päältä painamalla 3.

  • Sävelkorkeuden laskeminen tai nostaminen: Paina 1 tai 2. Sävelkorkeus pysyy muutettuna niin kauan kuin näppäintä pidetään painettuna.

  • Pidon laittaminen päälle tai pois päältä: Paina sarkainta. Tämä on samankaltaista kuin pitopedaalin käyttö.

Toistettaessa toistetut nuotit näkyvät korostettuna Sävelnäppäily-ikkunassa.

Ohjelmistoinstrumentin soittaminen näytöllä näkyvän näppäimistön avulla

 1. Valitse Ikkuna > Sävelnäppäily (tai paina komento-K).

  Sävelnäppäily-ikkuna avautuu. Ikkunan vasemmassa yläreunassa on kaksi painiketta, joiden avulla voi vaihtaa Sävelnäppäily-ikkunan ja näytöllä näkyvän koskettimiston välillä.

  Kuva. Sävelnäppäily-ikkuna.
 2. Osoita ikkunan vasemmassa yläreunassa olevaa Näppäimistö-painiketta.

  Näytöllä näkyvä koskettimisto avautuu.

  Kuva. Näytöllä näkyvä koskettimisto.
 3. Kun haluat soittaa näytöllä näkyvällä koskettimistolla, osoita koskettimiston säveliä.

  Voit osoittaa projektin toiston aikana ja sen ollessa pysäytettynä ja äänittää osoittamalla äänityksen aikana. Kun osoitetaan koskettimien alaosaa, voima on suurempi ja kun osoitetaan koskettimien yläosaa, voima on pienempi.

 4. Kun haluat muuttaa näytöllä näkyvän koskettimiston aluetta, tee jotain seuraavista toimenpiteistä:

  Kuva. Näytöllä näkyvä koskettimisto.
  • Vedä yleiskuvassa oleva sininen suorakulmio sen alueen ylle, jolla haluat soittaa.

  • Osoittamalla yleiskuvassa haluamaasi kohtaa sinisen suorakulmion ulkopuolella voit siirtää suorakulmion siihen.

  • Voit alentaa tai korottaa aluetta oktaavilla osoittamalla sävellajin oikealla ja vasemmalla puolella olevia pieniä kolmioita.

Koskettimiston herkkyyden säätäminen

 1. Valitse ohjelmistoinstrumenttiraita, jota haluat käyttää, ja osoita sitten säädinpalkissa Smart Controlsit -painiketta Älykkäät säätimet -painike.

 2. Avaa Smart Control -inspektori osoittamalla Smart Controlsit -valikossa Inspektori-painiketta Inspektoripainike.

 3. Vähennä tai kasvata kosketusherkkyyttä Koskettimiston herkkyys -osiossa vetämällä Koskettimiston herkkyys -liukusäädintä.

  Kuva. Smart Controlsit -inspektorin Koskettimiston herkkyys -liukusäädin.