Ohjelmistoinstrumenttien äänittäminen

Varmista ennen äänityksen aloittamista, että koskettimisto on liitetty tietokoneeseen ja olet luonut ohjelmistoinstrumenttiraidan, jolle äänitetään. Tutustu myös, kuinka sävelnäppäilyä ja näytöllä näkyvää koskettimistoa käytetään.

Älykkäät säätimet -alueen nuppeiden ja muihin säätimiin äänityksen aikana tehdyt muutokset tallennetaan aluepohjaisena automaationa. Voit muokata Älykkäät säätimet -äänitystä myöhemmin MIDI Draw'lla.

Ohjelmistoinstrumentin äänittäminen

 1. Valitse ohjelmistoinstrumenttiraita, jolle haluat äänittää.

 2. Siirrä toistopaikka viivaimen siihen kohtaan, josta haluat äänityksen alkavan.

 3. GarageBand sisältää metronomin, jonka tasainen tikitys auttaa sinua pysymään tahdissa äänittäessäsi. Voit laittaa tämän päälle ja pois päältä käyttämällä säädinpalkin Metronomi-painiketta Metronomipainike:.

 4. Aseta metronomi soittamaan yhden tai kahden tahdin pituinen sisäänlaskenta ennen äänityksen alkamista osoittamalla säädinpalkin Sisäänlaskenta-painiketta Sisäänlaskentapainike.

  Huomaa: Tee alkuasetukset valitsemalla Tallenna > Sisäänlaskenta ja valitse sitten määrä.

 5. Aloita äänitys osoittamalla säädinpalkin Tallenna-painiketta (tai paina R) Äänityspainike.

 6. Soita nuotteja MIDI-koskettimistolla, Sävelnäppäily-ikkunassa tai näytöllä näkyvällä koskettimistolla.

  Äänitys näkyy uutena MIDI-alueena raidalla äänityksen aikana.

  Kuva. Äänitetyn MIDI-alueen näkyminen punaisena Raidat-alueella.
 7. Lopeta äänitys osoittamalla säädinpalkin Lopeta-painiketta Pysäytyspainike (tai painamalla välilyöntipainiketta).