Lisä-ohjelmistoinstrumenttiottojen äänittäminen

Voit äänittää useita versioita eli ottoja peräkkäin. Jälkikäteen voit esikuunnella äänityksiä ja valita, mitä niistä käytät projektissa.

Älykkäät säätimet -alueen nuppeiden ja muihin säätimiin äänityksen aikana tehdyt muutokset tallennetaan aluepohjaisena automaationa. Voit muokata Älykkäät säätimet -äänitystä myöhemmin MIDI Draw'lla.

Useiden MIDI-ottojen äänittäminen

 1. Valitse GarageBand > Asetukset.

 2. Valitse Yleiset-asetuksissa, Sykli päällä -ponnahdusvalikosta Luo otoksia.

 3. Vedä vasemmalle tai oikealle viivaimen yläosassa.

  Syklialue näkyy keltaisena raitana viivaimessa ja syklitila laitetaan automaattisesti päälle.

  Kuva. Keltaisen syklialueen näyttäminen viivaimessa.
 4. Aloita äänitys osoittamalla säädinpalkin Tallenna-painiketta (tai paina R) Äänityspainike.

  Äänitys alkaa automaattisesti määritetyn syklialueen alussa.

 5. Soita nuotteja MIDI-koskettimistolla, Sävelnäppäily-ikkunassa tai näytöllä näkyvällä koskettimistolla. Äänitä niin monta sykliä kuin haluat.

  Huomaa: Jokainen aiemmin äänitetty otto mykistetään automaattisesti äänityksen ajaksi.

 6. Lopeta äänitys osoittamalla säädinpalkin Lopeta-painiketta Pysäytyspainike (tai painamalla välilyöntipainiketta).

  Valittu raita sisältää suljetun ottokansion, jonka sisällä on useita ottoalueita.