Äänittäminen ohjelmistoinstrumenttiäänitysten päälle

Päällekkäinen äänittäminen on äänitysprosessi, jossa esitys äänitetään olemassa olevan esityksen päälle, jolloin ne yhdistyvät yhdeksi alueeksi. Voit käyttää tätä prosessia esimerkiksi erikseen äänitetyn äänen lisäämiseen aiemmin äänitettyyn esitykseen.

Älykkäät säätimet -alueen nuppeiden ja muihin säätimiin äänityksen aikana tehdyt muutokset tallennetaan aluepohjaisena automaationa. Voit muokata Älykkäät säätimet -äänitystä myöhemmin MIDI Draw'lla.

Äänittäminen ohjelmistoinstrumenttiäänityksen päälle

 1. Valitse GarageBand > Asetukset.

 2. Valitse Yleiset-asetuksissa, Sykli päällä -ponnahdusvalikosta Yhdistä.

 3. Vedä vasemmalle tai oikealle viivaimen yläosassa.

  Syklialue näkyy keltaisena raitana viivaimessa ja syklitila laitetaan automaattisesti päälle.

  Kuva. Keltaisen syklialueen näyttäminen viivaimessa.
 4. Aloita äänitys osoittamalla säädinpalkin Tallenna-painiketta (tai paina R) Äänityspainike.

  Äänitys alkaa ennalta määritetyn sisäänlaskennan jälkeen.

 5. Soita nuotteja MIDI-koskettimistolla, Sävelnäppäily-ikkunassa tai näytöllä näkyvällä koskettimistolla. Äänitä niin monta sykliä kuin haluat.

 6. Lopeta äänitys osoittamalla säädinpalkin Lopeta-painiketta Pysäytyspainike (tai painamalla välilyöntipainiketta).

Lopputuloksena on yksittäinen MIDI-alue, joka sisältää jokaisesta syklistä yhdistetyn esityksen.