Ennen äänen äänittämistä

Voit äänittää omaa ääntäsi, akustista instrumenttia tai mitä tahansa muuta ääntä käyttäen tietokoneesi sisäistä mikrofonia tai tietokoneeseesi liitettyä mikrofonia. Ääni tallennetaan ääniraidalle mikrofonin avulla.

Toimi seuraavasti ennen äänen äänittämistä:

 • Liitä mikrofoni tietokoneeseesi ja varmista, että mikrofoni on kytketty päälle ja toiminnassa.

 • Liitä sähkökitara tietokoneeseesi ja varmista, että kitara toimii.

 • Valitse ääniraita, jolle haluat äänittää tai lisää ääniraita. Varmista, että olet asettanut raitaa varten syöttölähteen, syöttövoimakkuuden ja tarkkailun.

 • Aseta projektin bittisyvyys, mikä vastaa jokaisen näytteen sisältämää digitaalisten bittien määrää. Äänittämistä 24 bitin bittisyvyydellä suositellaan useimmissa tilanteissa ja se on oletusasetus.

 • Viritä kaikki instrumentit, jotka on liitetty järjestelmääsi, varmistaaksesi, että ulkoiset instrumenttiäänitykset ovat samassa vireessä ohjelmistoinstrumenttien, näytteiden tai olemassa olevien äänitysten kanssa projektissasi.

Syöttölähteen asettaminen raidalle

 1. Valitse raita, jota haluat käyttää, ja osoita sitten säädinpalkissa Smart Controlsit -painiketta Älykkäät säätimet -painike.

 2. Avaa Smart Control -inspektori osoittamalla Smart Controlsit -valikossa Inspektori-painiketta Inspektoripainike.

 3. Vaihda Äänitysasetukset-osiossa stereotulon kanavaparin ja monotulon kanavan välillä osoittamalla Tulo-painiketta ja valitsemalla sitten lähde Tulo-ponnahdusvalikosta.

  Kuva. Smart Controlsit -inspektorin Syöte-painike ja -ponnahdusvalikko.

Syöttövoimakkuuden säätäminen äänilähteelle

 1. Valitse raita, jota haluat käyttää, ja osoita sitten säädinpalkissa Smart Controlsit -painiketta Älykkäät säätimet -painike.

 2. Avaa Smart Control -inspektori osoittamalla Smart Controlsit -valikossa Inspektori-painiketta Inspektoripainike.

 3. Säädä Äänitysasetukset-osiossa Äänitystaso-liukusäädintä.

  Kuva. Smart Controlsit -inspektorin Äänitystaso-liukusäädin ja Automaattinen tasonsäätö -valintaneliö.

Voit asettaa äänitystason säätymään automaattisesti valitsemalla Automaattinen tasonsäätö -valintaneliön. Se alentaa tasoa ja estää näin äänen kiertämisen ja nostaa tasoa, jos se on liian alhainen.

Mikrofonin tai instrumentin kuunteleminen soiton ja äänittämisen aikana (tarkkailu)

Tee jokin seuraavista:

 • Osoita Tarkkailu-painiketta Tarkkailu-painike sen raidan otsakkeessa, jota haluat käyttää.

 • Valitse raita, jota haluat käyttää, ja osoita sitten Smart Controlsit -inspektorin Äänitysasetukset-osiossa Tarkkailu -painiketta Tarkkailu-painike.

  Kuva. Smart Controlsit -inspektorin Syötön tarkkailu -painike.

Voit myös välttää kiertoa valitsemalla Kierron esto -valintaneliön.