Yleiskatsaus
Äänittämisen yleiskatsaus GarageBand-ohjelmassa on useita työnkulkuominaisuuksia äänten, akustisten instrumenttien ja ohjelmistoinstrumenttien äänitykseen mukaan lukien ottojen…

Äänen äänittäminen


Ohjelmistoinstrumenttien äänittäminen


Ottojen valitseminen ja poistaminen
Voit äänittää useita versioita (sekä ääni- että MIDI-versioita) eli ottoja peräkkäin. Jälkikäteen voit valita, mitä…

Virittimen käyttäminen
Voit virittää järjestelmään liitettyjä instrumentteja Viritin-toiminnolla. Tällä varmistetaan, että ulkoiset instrumenttiäänitykset ovat samassa vireessä ohjelmistoinstrumenttien,…