Temporaidan yleiskatsaus

Jokaisella projektilla on tempo, joka ilmaistaan iskuina minuutissa (beats per minute, bpm). Voit asettaa tempon projektivalitsimessa, kun luot projektin, ja muuttaa sitä myöhemmin. Voit asettaa projektin tempon säädinpalkin LCD:llä. Uusien projektien tempo on oletuksena 120 bpm (iskua minuutissa).

Voit lisätä tai muokata tempomuutoksia temporaidalla. Temporaita on saatavilla Raidat-alueella, Äänieditorissa, Pianorullaeditorissa ja Partituurieditorissa.

Kuva. Temporaita auki Raidat-alueella.

Tempomuutokset näkyvät Tempo-raidassa tempopisteinä. Voit luoda tempomuutoksia lisäämällä tempopisteitä ja muokkaamalla niiden arvoja. Voit laajentaa Tempo-raitaa, jolloin saat lisää työskentelytilaa, sekä säätää Tempo-raidan arvoja.

Tempo-raita määrittää myös aikakoodeja käyttävien projektien sisääntulon aikakoodin ja nykyisen toistopaikan sijainnin välisen suhteen.

Tempo-raidan näyttäminen

  • Valitse Raita > Näytä temporaita.

Tempo-raidan alueen säätäminen

Tee jokin seuraavista:

  • Nappaa tempoasteikon suurimmasta ja pienimmästä arvoista kiinni ja vedä pystysuunnassa.

  • Kaksoisosoita jompaa kumpaa tempoarvoa ja syötä uusi numeerinen arvo kenttään.