Tempopisteiden siirtäminen ja kopioiminen

Voit siirtää ja kopioida tempopisteitä usealla eri tavalla.

Tempopisteen siirtäminen ajassa

  • Vedä tempopistettä vasemmalle tai oikealle.

Tempopisteen kopioiminen

Tee jokin seuraavista:

  • Pidä optionäppäintä painettuna, kun vedät ohjauspistettä

    Kuva. Temporaita, jossa kopioidaan tempon ohjauspiste optio-vetämällä.
  • Käytä Kopioi- ja Sijoita-perustoimintoja (Muokkaa-valikon kautta tai vastaavalla näppäinoikotiellä). Tempopiste liitetään toistopaikan kohtaan.

    Jos kopioit useampia tempopisteitä Kopioi- ja Sijoita-toiminnoilla, ensimmäinen tempopiste sijoitetaan toistopaikan kohtaan.

Useampien tempopisteiden kopioiminen tai siirtäminen

  • Valitse sisällytettävät tempopisteet vaihto-osoittamalla tai vetämällä (pitämällä samalla ctrl-näppäintä painettuna), ja vetämällä ne sitten kohdesijainteihin.

Huomaa: Kaikki kohdesijaintien tempopisteet korvataan siirretyillä tai kopioiduilla.