Tempopisteiden lisääminen ja muokkaaminen

Tempomuutokset näkyvät Tempo-raidassa tempopisteinä. Voit luoda tempomuutoksia lisäämällä tempopisteitä ja muokkaamalla niiden arvoja. Voit siirtää ja kopioida tempopisteitä, luoda tempokäyriä ja muokata tempopisteitä monella eri tavalla.

Tempopisteen lisääminen

 • Kaksoisosoita kohteen aikasijaintia.

  Kuva. Temporaita, jossa lisätään tempon ohjauspiste
 • Tempon asettaminen numeerisesti: Pidä ctrl-optio-komento painettuna ja osoita kohdeajan sijaintia, syötä bpm-arvo näytölle avautuvaan kenttään ja paina rivinvaihtonäppäintä.

  Kuva. Temporaita, jossa asetetaan tempon ohjauspiste numeerisesti

Tempopisteen arvon muuttaminen

 • Vedä tempopistettä ylös tai alas. Ohjetagi näyttää tempon arvon.

  Voit myös vetää kahta tempopistettä yhdistävää viivaa, jolloin molempien tempopisteiden arvot muuttuvat.

Huomaa: Jotta tahattomilta muutoksilta vältytään, tempopisteet on rajoitettu siirtymään joko pysty- tai vaakasuorassa. Voit muuttaa joko tempomuutostapahtuman arvoa tai sijaintia, mutta et molempia yhtä aikaa.

Tempokäyrän luominen kahden tempopisteen väliin

 1. Valitse kaksi tempopistettä.

 2. Osoita ja vedä kolmion oikean kyljen kärkeä (kulmaa) toisen tempopisteen ylle tai alle.

  Kuva. Temporaita, jossa luodaan tempokäyrä

  Näytölle ilmestyy käyrä tai poikkisuora viiva, jonka muotoa voidaan muuttaa vetämällä sitä vaaka- tai pystysuunnassa. Osoittimen vieressä näkyy Siirrä tempopistettä -ohjetagi.

Tempopisteen poistaminen

Tee jokin seuraavista:

 • Valitse tempopiste osoittamalla sitä tai sen vieressä olevaa viivaa ja valitse sitten Muokkaa > Poista (tai paina delete-näppäintä).

 • Kaksoisosoita tempopistettä.