Temporaidan yleiskatsaus
Jokaisella projektilla on tempo, joka ilmaistaan iskuina minuutissa (beats per minute, bpm). Voit asettaa tempon…

Tempopisteiden lisääminen ja muokkaaminen
Tempomuutokset näkyvät Tempo-raidassa tempopisteinä. Voit luoda tempomuutoksia lisäämällä tempopisteitä ja muokkaamalla niiden arvoja. Voit siirtää…

Tempopisteiden siirtäminen ja kopioiminen
Voit siirtää ja kopioida tempopisteitä usealla eri tavalla. Tempopisteen siirtäminen ajassa Vedä tempopistettä vasemmalle tai…