Transponointiraidan yleiskatsaus

Voit transponoida (muuttaa toiston sävelkorkeutta) MIDI-alueita ja Apple Loopseja projektin aikana Transponointiraidan avulla. Transponointiraita sisältää transponointipisteet sävelkorkeuden muutoksia (transponointitapahtumia) varten. Projekti transponoidaan transponointipisteen kohdalta ja se säilyttää uuden transponointiarvon seuraavaan transponointipisteeseen saakka.

Kuva. Transponointiraita auki Raidat-alueella

Transponointi vaikuttaa Apple Loop -silmukoiden ääni- ja ohjelmistoinstrumentteihin (paitsi rumpusilmukoihin ja muihin Apple Loop -silmukoihin, joille ole määritettyä sävellajia) sekä MIDI-alueisiin. Muita kuin Apple Loops -silmukoiden äänialueita ei transponoida paitsi jos alueet sisältävän raidan Seuraa tempoa ja sävelkorkeutta -valintaneliö on valittuna.

Transponointiraidan nolla-asento on projektin alkuperäisen sävellajin mukainen.

Transponointi on häviötön ja transponoidut MIDI-nuotit palautuvat alkuperäisiin arvoihinsa, jos Transponointiarvo asetetaan nollaan (0). Jos aloitetaan esimerkiksi MIDI-alueen C3-nuottitapahtumasta, transponointipisteen lisääminen arvolla +2 muuttaa nuottitapahtumaksi D3. Jos muutat transponointipisteen eri arvoksi, nuotti transponoidaan vastaavalla määrällä. Jos muutat transponointipistettä siten, että transponointiarvo = 0, nuotti palaa C3:een. Jos vastaavasti kopioit alueen projektin toiseen osaan eri transponointiarvoilla, alueen nuotit muuttuvat vastaavalla määrällä.

Jos lisäät transponointipisteen tai muokkaat sitä, vain projektin olemassa olevat MIDI-tapahtumat transponoidaan. Tämä ei vaikuta jälkikäteen äänitettyihin tai luotuihin MIDI-tapahtumiin.

Transponointiraidan näyttäminen

  • Valitse Raita > Näytä transponointiraita.