Transponointipisteiden lisääminen ja muokkaaminen

Voit ohjata transponointia lisäämällä ja muokkaamalla transponointipisteitä transponointiraidalla. Transponointipisteiden työstäminen on samantapaista kuin Raidat-alueen automaatiopisteiden kanssa työskentely.

Transponointipisteen lisääminen

  • Komento-osoita transponointikäyrää (viivaa) kohdassa, jossa haluat transponoida projektin.

Transponointipisteen arvon muuttaminen

  • Vedä transponointipiste uuteen arvoon vetämällä sitä ylös- tai alaspäin.

    Kun siirrät transponointipistettä, näyttöön avautuu ohjetagi, jossa näkyy nykyinen transponointiarvo.

Transponointipisteen poistaminen

  • Osoita transponointipistettä ja paina delete-näppäintä.

Voit kopioida transponointipisteitä Kopioi- ja Liitä-perustoiminnoilla tai optio-vetämällä niitä.

Voit myös kopioida ja siirtää useampia transponointitapahtuma samanaikaisesti, mistä saattaa olla hyötyä toistuvissa projektiosioissa.