Sovitusmerkkien muokkaaminen

Kun olet lisännyt sovitusmerkkejä sovitusraidalle, voit käyttää niitä projektin uudelleensovittamiseen. Voit valita sovitusmerkkejä, siirtää ja kopioida niitä, korvata niitä ja poistaa niitä sovitusraidalta.

Kun siirrät tai kopioit sovitusmerkin, projektin kaikki sen osan alueet siirretään tai kopioidaan, myös kaikkien raitojen merkit ja alueiden automaatiokäyrien automaatiopisteet. Jos jokin projektin raidoista on lukittu, lukitus on poistettava ennen projektin sovitusmerkkien muokkausta.

Sovitusmerkin valitseminen

  • Osoita sovitusmerkkiä sovitusraidalla.

Jos haluat valita useita sovitusmerkkejä, vaihto-osoita niitä.

Et voi valita sovitusmerkkejä, jotka eivät ole vierekkäin.

Sovitusmerkin siirtäminen

  • Vedä sovitusmerkki uuteen kohtaan sovitusraidalla.

Kun siirrät sovitusmerkin kahden olemassa olevan sovitusmerkin väliin, oikealla puolella oleva merkki siirtyy oikealle tehden tilaa uudelle merkille. Kun vedät sovitusmerkin suoraan toisen alueen päälle sovitusraidalla, nämä kaksi merkkiä vaihtavat paikkaa (niiden koko sisältö vaihtuu).

Sovitusmerkin kopioiminen

  • Optio-vedä sovitusmerkki paikkaan, johon haluat sijoittaa kopion.

Jos sijoitat kopion kahden jo olemassa olevan sovitusmerkin väliin, oikealla puolella oleva merkki liikkuu oikealle, jotta kopioidulle merkille jää tilaa.

Sovitusmerkin korvaaminen

  • Komento-vedä haluamasi sovitusmerkki suoraan toisen päälle.

Sovitusmerkin ja sen alueen poistaminen yhtä aikaa

  • Valitse sovitusmerkki ja poista sovitusalueen alla olevalla Raidat-alueella olevat alueet painamalla delete-näppäintä. Jos haluat poistaa koko sovitusmerkin, paina Delete-näppäintä uudelleen.

Tärkeää: Jos poistat vahingossa alueita, jotka haluat pitää, palauta ne käyttämällä Peru-toimintoa.

Kun poistat sovitusmerkin tai siirrät sitä, oikealla olevat alueet siirtyvät vasemmalle ja täyttävät tyhjän kohdan.