Master-raidan käsitteleminen

Kaikissa GarageBand-projekteissa on master-raita. Kun katselet master-raitaa, se näkyy Raidat-alueen viimeisen raidan alla.

Voit säätää projektin yleistä toiston äänenvoimakkuutta säädinpalkin Äänenvoimakkuuden liukusäätimellä tai master-raidan avulla. Molemmat liukusäätimet toimivat koko projektin master-äänenvoimakkuuden säätimenä.

Toistovoimakkuus on säädettävä yleisesti ottaen tarpeeksi korkealle tasolle, jotta taustahäly eliminoituisi, mutta ei niin korkealle, että aiheutuisi leikkautumista. Voit tarkistaa mahdollisen leikkautumisen tarkkailemalla master-tasomittarin leikkautumisen osoittimia.

Voit lisätä helposti uloshäivytyksen projektin loppuun, jolloin ääni vaimenee vähitellen. Kun lisäät häivytyksen, projektin master-raidalle lisätään neljä äänenvoimakkuuspistettä. Ensimmäinen äänenvoimakkuuspiste lisätään 10 sekuntia ennen projektin viimeisen alueen loppua, toinen 7 sekuntia, kolmas 4 sekuntia ennen alueen loppua ja neljäs viimeisen alueen loppuun.

Master-raidan näyttäminen

 • Valitse Raita > Näytä master-raita.

  Kuva. Master-raita Raidat-alueella.

  Master-raita näkyy Raidat-alueen viimeisen raidan alla.

Automaattisen uloshäivytyksen lisääminen

 • Valitse Miksaus > Häivytä ulos.

Uloshäivytyksen pituuden säätäminen

 1. Valitse Raita > Näytä master-raita.

 2. Valitse master-raidan otsakkeessa olevasta valikosta Äänenvoimakkuus.

 3. Voit säätää uloshäivytyksen kestoa siirtämällä äänenvoimakkuuspisteet master-äänenvoimakkuuden automaatiokäyrän loppuun.

Sisään- tai uloshäivytyksen lisääminen käsin

 1. Valitse Raita > Näytä master-raita.

 2. Valitse master-raidan otsakkeessa olevasta valikosta Äänenvoimakkuus.

 3. Lisää äänenvoimakkuuspisteitä äänenvoimakkuuskäyrän alkuun sisäänhäivytystä varten tai käyrän loppuun uloshäivytystä varten.

 4. Säädä sisään- tai uloshäivytyksen kestoa ja syvyyttä (voimakkuutta) siirtämällä äänenvoimakkuuspisteitä.

Voit lisätä muita äänenvoimakkuuden muutoksia master-raidalle tai käyttää säätimiä muihin toimintoihin, kuten master-tehosteiden asetuksiin. Jos haluat lisätietoa raidan parametrien automatisoinnista, katso Raidan automaatiokäyrien näyttäminen ja Automaatiopisteiden lisääminen ja säätäminen.