Soundtrackin lisääminen elokuvaan

Voit viedä soundtrackin sisältävän kopion elokuvatiedostosta GarageBandissa. Soundtrack (jossa on elokuvan ääni, paitsi jos sen sisältävä raita on mykistetty) korvaa elokuvan olemassa olevan äänen.

Elokuvan vieminen projektin äänen kanssa

  1. Valitse Arkisto > Elokuva > Vie ääni elokuvaan.

  2. Valitse viennin laatu Esiasetus-ponnahdusvalikosta.

    Esiasetus-ponnahdusvalikon alle ilmestyy valitun esiasetuksen selittävä teksti.

  3. Syötä elokuvan nimi ja paikka ja osoita Tallenna.

    Viety elokuva sisältää yhteenmiksauksen projektin äänistä. Jos projektin ääni on pidempi kuin video, vietyä projektia pidennetään vastaamaan projektin äänen pituutta.