Raidan automaatiokäyrien näyttäminen

Ennen kuin voit lisätä automaatiopisteitä raidan automaatiokäyriin, sinun on tuotava raidan käyrät näkyviin. Automaatiokäyrät näkyvät ääni- ja MIDI-alueiden yläpuolella raidassa koko projektin pituudella. Automaatio näkyy värillisinä käyrinä ja pisteinä.

Kuva. Automaatio on päällä Raidat-alueella.

Kun olet tuonut raidan käyrät näkyviin, voit valita käsiteltävän parametrin – äänenvoimakkuus, panorointi tai mikä tahansa tehosteparametri tai parametri, joka on käytettävissä Smart Controlseissa. Voit käyttää useita parametreja samalla raidalla.

Master-raidalla on automaatiokäyriä, joilla voit automatisoida kokonaisprojektin äänenvoimakkuutta ja panorointia. Voit myös automatisoida master-raidan tehosteiden asetuksia master-automaatiokäyrillä. Jos haluat nähdä ja muokata kokonaisprojektin automaatiokäyriä, sinun on ensin näytettävä master-raita.

Raidan automaatiokäyrien tuominen näkyviin

 1. Tee jokin seuraavista:

  • Valitse Miksaus > Näytä automaatio (tai paina A).

  • Osoita Raidat-alueen valikkorivillä Automaatio-painiketta Automaatiopainike.

  Automaatio-painike Automaatiopainike ja Automaatioparametri-ponnahdusvalikko näkyvät jokaisen raidan otsakkeessa. Automaatioparametri-ponnahdusvalikosta voit valita automatisoitavan parametrin – äänenvoimakkuus, panorointi tai mikä tahansa lisätehosteen parametri tai Smart Controlseissa käytettävissä oleva parametri.

  Kuva. Raidan automaatiopainikkeen ja Automaatioparametri-ponnahdusvalikon näyttäminen raidan otsakkeessa.
 2. Osoita raidan otsakkeessa raidan automaatiopainiketta Automaatiopainike.

  Mahdollinen olemassa oleva automaatio näytetään raidalla.

Yksittäisten raitojen automaatiokäyrien kytkeminen päälle ja pois päältä

 • Osoita raidan otsakkeessa raidan automaatiopainiketta Raidan automaatiopainike.

Kun laitat automaatiokäyrät pois päältä, niitä ei poisteta, ne ovat ainoastaan kätkettyjä.

Automatisoitavan parametrin valitseminen

 • Valitse raidan otsakkeen Automaatioparametri-ponnahdusvalikosta parametri.

  Kuva. Kuvassa näkyy Automaatioparametri-ponnahdusvalikko avoinna.

Äänenvoimakkuus ja panorointi sekä lisättyjen tehosteiden ja käytettävissä olevien Smart Controlsien parametrit näkyvät ponnahdusvalikossa.