Automaatiopisteiden lisääminen ja säätäminen

Jos haluat luoda ajassa tapahtuvia muutoksia äänenvoimakkuus-, panorointi- ja tehosteasetuksiin, voit lisätä automaatiopisteitä raidan automaatiokäyrän eri kohtiin ja muuttaa asetuksen arvoa automaatiopisteitä säätämällä. Voit säätää automaatiopisteitä siirtämällä niitä ylös- tai alaspäin uuteen arvoon tai siirtämällä niitä vasemmalle tai oikealle uuteen kohtaan aikajanalla. Jokaisen automaatiopisteen kohdalla näkyy numeroarvoja.

Kuva. Äänenvoimakkuuden automaation säätöpisteet.

Huomaa: Pianorullaeditorin MIDI Draw'lla voit automatisoida Smart Control -tapahtumia aluekohtaisesti.

Yhden tai useamman automaatiopisteen lisääminen automaatiokäyrään

  • Automaatiopisteen lisääminen tyhjään automaatiokäyrään: Osoita minne tahansa automaatiokäyrällä.

    Tämä lisää automaatiopisteen projektin alkukohtaan nykyistä liukusäätimen arvoa käyttäen.

  • Automaatiopisteen lisääminen olemassa olevaan automaatiokäyrään: Osoita automaatiokäyrää tai kaksoisosoita automaatioraidan tyhjää aluetta.

    Osoitettuun kohtaan lisätään automaatiopiste.

Automaatiopisteiden säätäminen

  • Automaatiopisteen siirtäminen: Vedä sitä ylös- tai alaspäin.

  • Automaatiopisteen siirtäminen eri paikkaan aikajanalla: Vedä sitä vasemmalle tai oikealle. Varmista viivaimella, että automaatiopisteet ovat tasassa iskun tai tahdin kanssa.