Kitarasointujen harjoitteleminen

Opi soittamaan sisältää sointuvalmentajan, jonka avulla voit harjoitella kitarasointuja. Soinnut on ryhmitelty sointuvalmentajassa duurin ja mollin mukaan ja sen mukaan, ovatko ne avoimessa asemassa vai barré-sointuja. Voit valita sointutyypin, jota haluat harjoitella.

Kun valitset sointutyypin, soinnut näkyvät ikkunassa. Kun soitat ensimmäisen soinnun oikein, toinen sointu näkyy oikealla puolella. Voit harjoitella sointuja esitetyssä järjestyksessä tai valita tietyn soinnun harjoiteltavaksi. Animoidulla otelaudalla näkyy nykyisen soinnun sormitus.

Huomaa: Ennen kuin aloitat, varmista, että kitarasi on vireessä. Epävireiset sävelet tai soinnut katsotaan virheiksi. Lisäksi soittaessasi sähkökitaraa varmista, ettei kitaran äänenvoimakkuus ole niin kovalla, että se aiheuttaisi leikkautumista. Leikkautuneet sävelet katsotaan virheiksi.

Sointuvalmentajan avaaminen

 1. Valitse Arkisto > Uusi.

 2. Osoita projektivalitsimessa Opi soittamaan.

 3. Kaksoisosoita Sointuvalmentajaa.

  Kuva. Projektivalitsin, jossa Sointuvalmentaja valittuna
 4. Valitse ikkunan vasemmassa yläkulmassa Sointuvalmentaja-ponnahdusvalikosta harjoiteltavat sointutyypit.

  Kuva. Sointuvalmentaja-ponnahdusvalikko

  Valitun tyypin soinnut näkyvät ikkunassa. Animoidulla otelaudalla näkyy nykyisen soinnun sormitus.

Sointujen harjoitteleminen sointuvalmentajan kanssa

 • Soita nykyinen sointu kuten se on esitetty sointuvalmentajassa.

  Kuva. Sointuvalmentaja, jossa näkyy sointujen harjoittelua

  Kun soitat nykyisen soinnun oikein, se korostuu vihreällä ja toinen sointu näkyy oikealla puolella. Säädinpalkin vasemmalla puolella oleva suorituskyvyn mittari ilmoittaa ajan, joka on käytettävissä sointujen soittamiseen.

 • Jos haluat soittaa saman järjestyksen uudelleen, osoita säädinpalkin Siirry alkuun -painiketta.

Tietyn soinnun valitseminen harjoiteltavaksi

 • Osoita säädinpalkin yläpuolella olevalla rivillä soinnun nimeä.

  Kuva. Sointuvalmentaja, jossa näkyy sointujen harjoittelua

Nykyisen järjestyksen pysäyttäminen

 • Osoita säädinpalkissa Siirry alkuun -painiketta (jossa on vasemmalle osoittava nuoli).

Sointuvalmentajasta poistuminen

 • Osoita ikkunan vasemmassa yläkulmassa olevan harmaan ympyrän ”x:ää”.

  Kun poistut sointuvalmentajasta, palaat projektivalitsimeen. Projektivalitsimesta voit avata oppitunnin tai GarageBand-projektin.