Kitaran virittäminen oppitunnilla

Kun suoritat kitaraoppituntia, voit tarkistaa kitaran vireen ja tarvittaessa virittää sen virittimellä. Jos oppituntiin sisältyy vaihtoehtoinen kitaran viritys, viritin mukautuu ja auttaa virittämään kitarasi vaihtoehtoiseen viritykseen.

Kitaran virittäminen oppitunnilla

 1. Varmista, että kuulet kitarasi. Osoita tarvittaessa oppitunti-ikkunan oikeassa yläkulmassa Asetukset ja valitse syöttölähde kitaraasi varten.

 2. Osoita ikkunan oikeassa yläkulmassa Viritin.

  Kuva. Viritinpainike

  Viritin näkyy ikkunan keskellä.

  Kuva. Opi soittamaan -viritin
 3. Osoita yhtä animoidun otelaudan kielistä sen virittämiseksi ja seuraa virittimen alareunassa olevia ohjeita.

  Sävelen nimi näkyy virittimen keskellä. Jos sävel on epävireessä, sävelen nimi näkyy punaisena ja sen jommallakummalla puolella näkyy palkki osoituksena siitä, että sävel on alavireinen tai ylävireinen.

  Jos oppitunnilla käytetään vaihtoehtoista viritystä, virityksen sävelet näkyvät virittimen yläpuolella.

 4. Kierrä kitarankielen viritysnuppia samalla jatkaen virittimen tarkkailua.

  Kun sävel on vireessä, sävelen nimi näkyy sinisenä ja sen vieressä olevat palkit eivät syty.

 5. Kun olet saanut virityksen tehtyä, sulje viritin osoittamalla Viritin-painiketta uudelleen.